Průvodce po sociálních sítích od Zvol si info: Jak fungují a na co dát pozor?

Vydáno: 4 minuty čtení

Sociální sítě se již staly běžnou součástí našich životů a zejména pro současné žáky a studenty představují přirozené prostředí, ve kterém se každodenně pohybují. Navazují na nich přátelství, hledají inspiraci, vzdělávají se na nich, prezentují sami sebe a především se na nich baví. Sítě jsou ale zároveň prostorem, který se velmi rychle mění, a kromě zábavy v něm lze narazit i na množství rizik. Jak lépe pochopit svět sociálních sítí z pohledu pedagoga? Nová příručka od spolku Zvol si info přehledně vysvětluje principy nejpoužívanějších sociálních sítí a rozebírá i jejich temné stránky.

TikTok, Omegle nebo YouTube

Průvodce po sociálních sítích1) sepsaly členky spolku Zvol si info2), který vznikl v roce 2016 na Masarykově univerzitě, aby šířil mediální gramotnost3) přednáškami na středních a základních školách. Průvodce se zaměřuje na nejoblíbenější platformy používané mladou generací, jako jsou YouTube, Instagram, Facebook, TikTok nebo WhatsApp, ale rozebírá i ty méně známé, jako například Omegle, Tellonym nebo Signal.

Temné stránky sítí

Řízení školyPřestože se děti dnes pohybují na internetu naprosto bez problémů a často jsou v trendech více napřed než jejich rodiče či učitelé, ne vždy si uvědomují potenciální rizika. Ta jsou často spojována především s přílišnou otevřeností dětí na internetu, ale i s problémy, jako je závislost na užívání sociálních sítí, kyberšikana nebo tzv. FOMO (fear of missing out), tedy strach z toho, že nám něco unikne, pokud nebudeme online.
Mladí uživatelé si často neuvědomují, že co jednou dají na internet, už tam zůstane navždy a může být kdykoliv použito proti nim. To pak může vést ke kyberšikaně, ale i ke sledování dalšími uživateli nebo ke kybergroomingu. Ten spočívá ve velmi sofistikované manipulaci mladých uživatelů k zasílání sexuálního obsahu nebo i k případné osobní schůzce.
Dalším z rizik, která příručka rozebírá, je nevhodný obsah, na který děti a mladiství mohou na sociálních sítích narazit. Ať už je to sexuální, násilný obsah, nebo i fake news4) a manipulace. Pokud se dítě na internetu samovolně pohybuje, je těžké zabránit tomu, aby se s nevhodným obsahem vůbec nesetkalo. Algoritmy na jednotlivých platformách navíc vedou k tomu, že sítě uživatelům automaticky nabízejí více podobných příspěvků. To vede jednak k tomu, že se na sítě stále chceme vracet, a zároveň nás to uzavírá do tzv. informační bubliny, která nám filtruje informace.

řízení školyJak radit ohledně sociálních sítí?

Průvodce poskytuje také několik rad pro pedagogy a rodiče, jak lépe porozumět virtuálnímu světu dětí a teenagerů:
  • Sociální sítě nejsou nepřítelem, jen je musíme umět používat. Přestože je často kladen důraz na negativní stránky sítí, je dobré si uvědomit, že mohou být velmi užitečným pomocníkem. Děti často kladou stejný důraz na obě reality – tu online i tu offline. Je proto důležité je naučit rozlišovat a pohybovat se v obou z nich.
  • Mluvte s dětmi o všem, na co mohou na internetu narazit. Ukažte jim, jak sítě používat jako užitečného pomocníka ke vzdělávání a inspiraci, a zároveň je upozorněte na nevhodný obsah, se kterým se mohou setkat.
  • Vše, co se jednou dostane na internet, už tam zůstane navždy. Apelujte na to, že než něco budou sdílet, měly by si to vždy dvakrát rozmyslet.
  • Zkuste si sítě na vlastní kůži. I když vás zrovna netáhne sledovat nejžhavější hvězdy na YouTube nebo na TikToku, zkuste si založit účet na nejpoužívanějších platformách a třeba se i podívat na nejsledovanější účty. Nejlépe budete umět dětem poradit, pokud se na sítích sami budete pohybovat.
Průvodce po sociálních sítích je dostupný zdarma na webu projektu Zvolsi.info. Kromě příručky spolek nedávno vydal i vzdělávací mobilní hru Infosaurus5), která provádí hráče mediálním světem od pravěku až po současnost. Ta je dostupná jako aplikace pro Android6) i iPhone7).
1) https://zvolsi.info/pruvodce-po-socialnich-sitich/
2) https://zvolsi.info/
3) https://zvolsi.info/surfarovym-pruvodcem/
4) https://zvolsi.info/2017/08/24/fake-news-kde-se-vzaly/
5) https://zvolsi.info/2019/11/11/pomoz-infosaurovi-se-zorientovat-v-medialnim-veku/
6) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zvolsiinfo.infosaurus&hl=cs
7) https://apps.apple.com/us/app/infosaurus/id1485257121
 
Zdroj: Pro časopis Řízení školy Marijana Šutová