Provoz školních družin od 18. 11. 2020

Vydáno: 1 minuta čtení

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
  • Kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají.
  • Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. 
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Činnost školní družiny před začátkem vyučování může být nahrazena dřívějším otevřením školy a zabezpečením dozoru na chodbě, tj. stejně jako např. o přestávkách.

 

Zdroj: MŠMT, ČTK