Proměna českého vzdělávání pro 21. století – Idealismus nebo nutnost?

Vydáno: 2 minuty čtení

Školní výuka v ČR se stále soustředí na memorizaci faktů namísto rozvoje kritického myšlení. Učitelské vzdělávání je rigidní a nerozvíjí praktické dovednosti budoucích učitelů. Vzdělání je přitom stěžejní pro utváření demokraticky smýšlející budoucí generace.

Souhlasíte a chcete to změnit? Nebo máte jiný názor?

Přijďte debatovat spolu s Lenkou Štěpánovou a Barborou Zavadilovou, stipendistkami Bakala Foundation a iniciátorkami změn v oblasti vzdělávání, o tom, s čím by bylo třeba v českém školství „pohnout“ a jak toho docílit.

Akce ve Student HUBu Bakala Foundation

Vstup zdarma po REGISTRACI: https://vzdelavani.eventbrite.com/

Akce proběhne formou příspěvků obou řečnic a následné otevřené diskuze.

Lenka Štěpánová tento rok maturuje na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze a v říjnu zahájí studium pedagogických věd “Education Studies” na Institute of Education při University College London. Od dubna 2017 předsedá Česká středoškolská unie, je členkou Studentský spolek Agora působícím na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Když je čas, ráda cestuje.

Bara Zavadilova je absolventkou PedF UK a FSV, nyní studuje MPhil in Education na University of Cambridge. Pracovala jako učitelka na druhém stupni, aktuálně realizuje výzkum v oblasti vzdělávání učitelů se zaměřením na podporu začínajících učitelů. Je aktivní členkou organizací Otevřeno a Studentský spolek Agora  na PedF UK. Ve volném čase se věnuje hiporehabilitaci a tvůrčímu psaní.

Vstup zdarma po REGISTRACI: https://vzdelavani.eventbrite.com/

Zdroj: Pozvánka na akci https://www.facebook.com/events/114011149441934/