Projekt Strategické řízení a plánování ve školách v územích vydal druhý newsletter

Vydáno: 1 minuta čtení

Druhý newsletter projektu Strategické řízení a plánování ve školách v územích míří v těchto dnech do škol, obcí s rozšířenou působností i dalším lidem, kteří se zabývají problematikou akčního plánování. Čtyři stránky zajímavého čtení uvítají všichni se zájmem o modernizaci vzdělávání v ČR.  

Hlavní text pojednávající mimo jiné o nedávno vydaných Inspiromatech cílí především na příjemce projektů Tvorba místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (příjemci IPo MAP). Další články pak shrnují nedávné aktivity projektu (webináře, analytické zprávy či úvodní konferenci). Za zmínku určitě stojí také obsáhlejší rozhovor s manažerem Místní akční skupiny (MAS) Český Západ a místopředsedou Národní sítě MAS ČR Janem Florianem.

„Jsem rád, že náš druhý newsletter ukazuje, jakého pokroku se za uplynulé čtyři měsíce v našem projektu podařilo dosáhnout. Snažili jsme se poměrně složitou a komplexní problematiku pojednat poutavou a širšímu okruhu lidí přístupnou formou. Informování formou newsletteru bude pokračovat pravidelně každý čtvrtrok,“ podotkl Lukáš Pfauser, PR manažer projektu.