Projekt SRP vydal užitečný dokument pro žadatele MAP II

Vydáno: 1 minuta čtení

Projektový tým zveřejňuje pomůcku pro žadatele výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, a to předvyplněný vzor přílohy „Přehled klíčových výstupů k naplnění monitorovacích indikátorů ESF ŽADATEL“. 

Žadatelé do tohoto vzoru doplňují informace pouze v těch polích, ve kterých je červený text. Do přílohy už další monitorovací indikátory nevyplňují. 

Ke stažení: http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/vyzva-map-ii/vzorove-dokumenty.ep/

 

 

 

Zdroj: http://www.nidv.cz/cs/kdo-jsme/aktuality.ep/1_2371-projekt-srp-vydal-uzitecny-dokument-pro-zadatele-map-ii/1/