Projekt SRP se těší na nové konzultanty

Vydáno: 1 minuta čtení

Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) rozšiřuje tým konzultantů rozvoje školy. Pozice se hodí pro ředitele škol nebo zástupce vedení školy, kteří mají v  zkušenosti s řízením pedagogického procesu. Pomozte motivovaným školám nastavit, zavést a rozvíjet postupy, které mohou výrazně zlepšit podmínky pro práci učitelů a výsledky žáků! Více informací poví následující text. 

Řízení školy onlineCo boudou mít konzultanti rozvoje na starost? Hlavně komunikaci s vedením školy zapojené do pilotáže systému pomoci školám v oblasti strategického řízení a plánování. Cílem bude stanovit, co potřebuje ta která škola konkrétně změnit, aby se mohla rozvíjet v souladu s potřebami vedení školy, učitelů i žáků. Další činnosti pak půjdou podle nastaveného harmonogramu – konzultanti budou mimo jiné koordinovat zavádění novinek do života školy, poskytovat metodickou podporu vedení školy a pomoc při vyhodnocování pokroku školy. Všichni konzultanti projdou systematickou a průběžnou přípravou.

Co konzultantům nabízíme? Zajímavou a kreativní práci, při které uplatní svoje zkušenosti s řízením školy. Spolupráce bude probíhat v rámci DPČ v době od září 2018 do srpna 2020. Práci lze vykonávat v celé ČR. Ozvěte se nám e-mailem na pam@nidv.cz, nebo telefonicky na 775 975 775. Těšíme se na vás! 

Zdroj: NIDV