Projekt SPORTUJ VE ŠKOLE slaví úspěchy

Vydáno: 4 minuty čtení

„Děti vzkazují, že by cvičily i více než jednu hodinu týdně.“ „Velký zájem dětí, rodičů i pedagogů o projekt.“ „Děti se zlepšují v pohybové gramotnosti a získávají kladný vztahu k pohybu.“ To jsou některé z obrovského množství pozitivních reakcí rodičů, dětí, učitelů a ředitelů škol na adresu projektu „Sportuj ve škole“. Ten byl z rozhodnutí MŠMT přidělen v loňském roce k administraci Asociaci školních sportovních klubů ČR (AŠSK). 

Celkem se do sportování dětí ve školních družinách zapojilo 332 škol ze všech krajů České republiky, přičemž nejvíce škol cvičilo v Moravskoslezském (44) a Zlínském kraji (39). Od září do prosince 2018 se projektu „Sportuj ve škole“ zúčastnilo 12 000 dětí I. stupně: na jedné škole se v jednom týdnu průměrně realizovalo 2,28 hodiny, což představuje 757 hodin sportovních aktivit týdně. Lekce „Sportuj ve škole“ vedlo celkem 546 lektorů, přičemž skupiny dětí (v průměrném počtu 16 cvičenců) na školách malotřídních i ostatních tvořilo 58 % chlapců a 42 % dívek.

Dle vyjádření lektorů a ředitelů škol je největším přínosem projektu skutečnost, že si děti vytvářely díky atraktivitě lekcí kladný vztah k pohybu, a i v krátkém období čtyř měsíců se zlepšila jejich fyzická zdatnost. V rámci zábavných lekcí ve školních družinách preferovaly děti nejvíce hry, rády zdolávaly opičí dráhy i trénovaly základy oblíbených sportů, kterými jsou volejbal, fotbal či basketbal. Nejčastěji žáci procvičovali prvky míčových sportů – nejpopulárnější byl fotbal, velmi oblíbené byly i gymnastika, florbal a vybíjená. Hodiny probíhaly v tělocvičnách a na jiných školních sportovištích včetně venkovních areálů. Na mnoha školách cvičily v jedné skupině děti z několika ročníků, což přispělo k podpoře vzájemné pozitivní komunikace a sounáležitosti. Školy velmi kladně hodnotily materiální podporu ve formě sportovních a technických pomůcek (sady překážek, prolézací tunel, odlehčené míče, tablety, flashdisk, bluetooth reproduktory), přičemž struktura pomůcek vznikla na základě dotazníkového šetření, které provedla AŠSK v září 2018 v rámci semináře účastnických škol.

O oblíbenosti lekcí a úspěšnosti projektů svědčí také zpětná vazba od zapojených škol. „Už léta ve škole sportujeme a bylo mi líto, že nemohu paní učitelku, která má sport a zdravý životní styl ve škole na starosti, odměnit. V dobách, kdy jsme měli málo dětí, dělala to paní učitelka zadarmo – jako svého koníčka. Teď, kdy máme více žáků, jdou použít peníze na odměny pedagogických pracovníků. Ale stejně jsem moc ráda, že práci navíc (v době, kdy se na naše hlavy sype čím dál více různých úkolů a většinou se nikdo nestará, jak je finančně ohodnotit) dokáže někdo ocenit. Moc mě těší, že existuje takový projekt. Děkujeme!“ napsali ze Základní školy v Mladoňovicích, která se projektu účastní.

Sportem se baví i na ZŠ a MŠ Dolní Lánov, odkud přišlo další pěkné hodnocení. Vyučující chválí výbornou sportovní metodiku, dle které se cvičí, ale i zapojení různých věkových skupin dětí. „Nejlepší na tom je, že si děti na různé sportovní aktivity natolik zvykly, že je využívají i v době odpolední družiny sami od sebe. K dispozici mají všechny sportovní pomůcky, míče, lana, švihadla apod. Každý žák si najde to, co ho nejvíce baví. Ať už sám, či se skupinkou svých kamarádů. Občas si i někteří žáci v odpoledních hodinách připraví různé hry a překážkové dráhy pro naše děti z MŠ. Je to pak úžasné, když se žáčci zapojí a trénují ostatní děti. Je to cesta, jak můžeme ukázat dětem, že sport je zábava.

Spolupráci starších dětí s mladšími si v rámci hodin „Sportuj ve škole“ cení i Ivo Junášek, ředitel 3. Základní školy Holešov. „Do hodin jsou často zařazeny skupinové aktivity a mezi dětmi všech věkových kategorií lze pozorovat tolik důležitou spolupráci a vzájemnou komunikaci. Starší spolužáci ochotně podají ruku spolužákům mladším a naopak. Velmi důležitá je v těchto hodinách i sociální stránka, kdy se děti, především při hravých činnostech, učí přijímat úspěch a zároveň i zvládnout neúspěch. Děti přirozeně vnímají, že odpolední hodiny tělesné výchovy ve srovnání s běžnou vyučovací hodinou tělocviku mají volnější náplň i režim a pohybu si tak užívají o to více.“

Mgr. Svatava Ságnerová, vedoucí projektu Sportuj ve škole, viceprezidentka AŠSK ČR

 

graf1.jpg

 

graf2.jpg

 

graf3.jpg

 Zdroj: http://www.msmt.cz/projekt-sportuj-ve-skole-slavi-uspechy