Projekt PĚŠKY DO ŠKOLY

Vydáno: 2 minuty čtení

Chůze je víc než jen přesun z bodu A do bodu B. I letos proběhne akce Pěšky do školy. Ta kromě výhod zdravotních přináší i ty sociální. Projekt se poprvé uskutečnil v roce 2017. Od té doby se rodiče a školy z celé České republiky zapojují každoročně.

V období 21. 9. – 26. 10. 2020 proběhne 3. ročník, letos na téma zdraví. Loni se do projektu zapojilo 50 škol z 21 obcí a celkem 14.405 dětí. Projekt Pěšky do školy se koná pod záštitou MŠMT, Magistrátu hl. města Prahy, deseti krajských měst a je součástí aktivit Evropského týdne mobility. Patronkami projektu jsou PharmDr. Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu, a prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., imunoložka a mikrobioložka, místopředsedkyně Učené společnosti ČR. Co o projektu řekly? Vše najdete v odkazu https://1url.cz/@patronky.
Nejde však o první projekt, který se snaží oživit tradici pěší chůze. Kampaň Walk to school se koná ve Velké Británii, v Holandsku, v Německu, ve Švýcarsku, v USA, v Kanadě nebo v Austrálii a v dalších zemích. Cílem jsou bezpečnější ulice pro chodce. Snížením počtu aut kampaň přináší možnost
nebát se pouštět děti do školy pěšky, na kole, nebo na koloběžce. Pokud naučíme chodit děti pěšky a na cestách je zpočátku doprovázet, děti se jako účastníci silničního provozu naučí jeho pravidlům a rodiče budou vědět, že je v pořádku pustit je samotné. Změna začíná u každého z nás.
Pouhé dvě hodiny tělocviku týdně ve škole dětem bohužel nestačí. Děti je potřeba podporovat a motivovat k lásce k pohybu dnes a denně. Pojďme je znovu naučit milovat pobyt venku a ukažme jim krásu pohybu. Kromě přínosů ekologických má chůze mnohé zdravotní benefity: posiluje imunitu,
zlepšuje průchodnost tepen, snižuje riziko mrtvice, infarktu a cukrovky... A chůze také zlepšuje náladu. Další výhodou je společná chvilka dětí s rodiči. Už víme, že ráno dělá den a že společný čas je ten nejvzácnější!
Tento benefit jde ruku v ruce s další výhodou. Tou je čistší ovzduší. Fakta mluví jasně: Znečištěné ovzduší, které je v Praze z 90 % přičítáno právě dopravě, způsobuje v hlavním městě přibližně 500 předčasných úmrtí ročně.

Zdroj: https://www.prazskematky.cz/projekty/pesky-do-skoly/