Projekt OP VVV: Celorepubliková síť Laborky.cz

Vydáno: 4 minuty čtení

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje další podpořený projekt. Tentokrát se jedná o Celorepublikovou síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném z výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I. 

V rámci projektu Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném vznikají centra kolegiální podpory první rok v každém kraji v jedné škole, druhý rok už budou ve dvou školách a třetí rok ve třech školách v každém kraji. Základní a střední školy pod vedením gymnázia ve Slaném prostřednictvím center kolegiální podpory sdílejí své zkušenosti z oblasti badatelské výuky. „Aktuálně je projekt ve druhém roce realizace a center kolegiální podpory již vzniklo 28. Na konci projektu by jich mělo být celkem 42. Každá škola, která funguje jako centrum kolegiální podpory, k sobě navíc musí přizvat dalších 5 škol. To je dohromady 210 zapojených škol. Z počátku jsme měli obavy, abychom se ostatním nesnažili předávat něco, co už dávno umí, ale zjistili jsme, že máme ostatním co nabídnout. Navíc se sešla výborná skupina lidí,“ říká ředitel gymnázia Milan Dundr.

O zapojení do projektu je mezi školami velký zájem. Většinou se jedná o druhé stupně základních škol, ale zapojují se i některé střední školy a gymnázia. „Na začátku uspořádáme konferenci, na které se sejdou dva až tři učitelé ze všech nově zapojených škol, a seznámí se zde například s tím, jak se pracuje s webinářem a servery se sdílenými materiály nebo jak se vytváří videomedailonky. Každý měsíc pak připravujeme pokus, metodický list, video k pokusu a webinář,“ vysvětluje Milan Dundr roli, kterou Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném v tomto projektu má.

„Připravujeme a budeme distribuovat také balíček pomůcek pro všechny zapojené školy, který obsahuje například robotické stavebnice od Lega, měřicí systém, tablety s měřicím softwarem nebo stavebnice na pokusy,“ říká věcný manažer projektu Martin Šturm a dodává: „Chceme se pustit i do oblastí jako robotika nebo kybernetika, které jsou dnes trendem a se kterými se děti v praxi potkají, a na to potřebujeme speciální vybavení.“

Zapojené školy mají také své povinnosti. Například na základě podkladů od gymnázia ve Slaném provádí spolu s pozvanými školami pokusy, které natáčí. Tato videa (tzv. labíky) se pak umístí na web, aby byla dostupná i pro ostatní. Důležité je rovněž průběžné vyhodnocování a zpětná vazba, kterou poskytují gymnáziu ve Slaném. Školy například informují, co jim fungovalo nebo nefungovalo u webinářů, co objevily nového, sdílí další nápady nebo rozšiřují témata. „Velice nás těší, když zapojená škola řekne, že to je projekt, který má smysl, že jsou to opravdu účelně vynaložené peníze. Jedním z našich cílů je kantory nadchnout,“ říká ředitel gymnázia Milan Dundr.

Témata pokusů pochází buď z Laborek, od zapojených škol, nebo jsou motivována dětskými otázkami. „Řešili jsme třeba, proč se solí silnice, jak létá raketa, jak funguje teorie velkých čísel, k čemu jsou otisky prstů, proč plave led nebo také principy fluorescence a elektrostatiky,“ vyjmenovává Martin Šturm.

„Při pokusech se zaměřujeme na vědu a nerozlišujeme chemiky, biology, fyziky nebo matematiky. U vymýšlení pokusů jsou samozřejmě vždycky odborníci z daného oboru, vyzkoušet si je pak ale může každý. Pedagogové z ostatních škol oceňují, jak tu všichni komunikují dohromady. Badatelskou výuku zakládáme na tom, že žákům pouze napovídáme, kterým směrem mají při pokusu jít, jinak se jedná o jejich samostatné bádání. Chceme děti naučit, aby se samostatně ptaly. Necílíme pouze na mimořádně nadané děti, zapojit se mohou všechny, které to baví. Pokusy umí děti nadchnout tak, že je někdy i v pátek odpoledne dlouho po běžné vyučovací době musí učitelé posílat domů,“ vypráví Milan Dundr a Martin Šturm doplňuje: „U časově náročných chemických pokusů se stává i to, že studenti ředitele přemlouvají, aby ve škole mohli přespat a pokus dokončit.“

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/projekt-op-vvv-celorepublikova-sit-laborky-cz