Projekt “Nenech to být” slaví první narozeniny

Vydáno: 4 minuty čtení

Je to přesně rok, co spustili tři sedmnáctiletí studenti na půdě MŠMT projekt “Nenech to být”. Autoři se nechali inspirovat vlastními zkušenostmi se šikanou a díky tomu již pomohli stovkám dětí po celé republice.

„Nenech to být“ je on-line systém a aplikace v mobilních telefonech, které mohou děti využít k upozornění na probíhající šikanu v kolektivu. Přes ně mohou žáci nebo rodiče anonymně upozornit na dítě, kterému je ubližováno. Oznámení se pak dostane přímo ke kompetentní osobě na škole společně s metodikou pro práci se šikanou, kterou zpracovala Lenka Skácelová z Pedagogicko-psychologické poradny v Brně. Systém již funguje v České republice rok a za tu dobu se rozšířil do 846 škol a zařízení a bylo přes něj posláno 978 oznámení.

Za projektem stojí studenti gymnázia Vídeňská. “Chtěli jsme přijít s něčím, co bude reálně pomáhat. Je skvělý pocit slyšet o všech těch dětech, které se díky nám nemusí ve škole bát”, říká spoluautor projektu Pavel Ihm. Původním plánem bylo dostat se na 100 škol, což se podařilo za týden.“Sháníme finance na několik kampaní, kterými bychom rádi projekt rozšířili do většiny škol Česka. Zároveň se chceme zaměřit na rozšíření povědomí o aplikaci hlavně mezi samotnými studenty. Zvažujeme i expanzi na Slovensko, odkud nás kontaktuje mnoho škol i dětí”, doplňuje jeden z autorů, David Špunar. Do propagace projektu se zapojila také kapela Highvibes. Připravila pro žáky základních škol koncert „Na vlnách přátelství“, který je zaměřený na všímavost a nabídku pomoci mezi spolužáky.

Linka bezpečí v současné době projekt “Nenech to být“ administruje a zároveň slouží jako pojistka pro případy brutální šikany nebo eskalujících problémů, které nesnesou odkladu. Konzultanti Linky bezpečí jsou nápomocní nonstop a zdarma celý rok na čísle 116111, na e-mailu i na chatu. „V roce 2017 se na Linku bezpečí obrátilo přes 1700 dětí kvůli šikaně.  Zmiňují hlavně velký strach vyhledat pomoc, protože jim agresoři vyhrožují. Nenech to být je pro ně bezpečnou cestou, jak na ubližování ve třídě upozornit jednoduše a anonymně“, říká Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí. 

Zpětná vazba od ředitelů škol, rodičů i samotných žáků autory inspirovala k založení společnosti FaceUp Technology, která vyvinula aplikaci FaceUp.com, která je určena pro školy v USA. “V Americe je šikana, sexuální obtěžování a deprese studentů mnohem větší téma, než tady u nás. Každý den tam nejde 160 000 dětí do školy proto, že se bojí o své bezpečí,“zdůrazňuje zplnoletněný CEO startupu Jan Sláma. Třinácti členný tým aktuálně aplikaci testuje na prvních amerických školách.

„Jsem rád, že jsme mohli tento projekt podpořit. Každý způsob řešení tohoto vysoce rizikového chování ve školách je dobrý,“ řekl k projektu „Nenech to být“ ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a pokračoval: „Ministerstvo průběžně v reakci na terén aktualizuje Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách, který přináší také konkrétní návody, jak předcházet, rozpoznat a řešit projevy šikany a kyberšikany ve školách, a to jak mezi žáky, tak i mezi žákem a učitelem. Od letošního školního roku jsme také upravili novelou školského zákona práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Mezi právy se nově objevuje právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem. Školský zákon dále nově definuje formulaci zvlášť závažného porušení školského zákona, kdy je ředitel školy povinen v uvedeném případě žáka střední školy vyloučit. V případě žáků, kteří by se dopustili takového závažného porušení školského zákona a kteří ještě plní povinnou školní docházku, musí ředitel školy kontaktovat Odbor sociálně-právní ochrany dětí,“ upozornil na novinku ve školské legislativě ministr Plaga. Kromě uvedených opatření vyhlašuje MŠMT každoročně dotační program „Bezpečné klima v českých školách“ ve výši dvaceti milionů korun.

Zdroj: Tisková zpráva Linky bezpečí, z. s.