Projekt Experti do škol již více jak 10 let rozvíjí ekonomii na středních školách

Vydáno: 1 minuta čtení

Česká společnost ekonomická, z. s., organizuje na středních školách projekt Experti do škol, který probíhá formou přednášek více než 50 uznávaných ekonomických odborníků a vysokoškolských pedagogů s cílem přiblížit středoškolským studentům ekonomii v praxi a motivovat je ke studiu na vysokých školách s ekonomickým zaměřením. 

Střední školy, které si projekt velmi pochvalují, si vybírají ze seznamu témat, viz odkaz na web níže, a pomocí webového formuláře následně organizují přednášky s vybraným přednášejícím. Přednášky s diskusí jsou obvykle v délce 90 minut, pokud není u tématu uvedeno jinak. Po realizaci přednášky obě strany vyplní online dotazník spokojenosti. Oficiálním partnerem projektu je Česká národní banka. Projekt je finančně podporován Radou vědeckých společností ČR, Českou národní bankou a Nadací CERGE-EI.

Web: https://www.cse.cz/experti

FB ČSE: https://www.facebook.com/ceskaspolecnostekonomicka