Prohlášení Unie školských asociací ČR – CZESHA

Vydáno: 3 minuty čtení

Unie školských asociací ČR – CZESHA se na svém mimořádném zasedání dne 27. 6. 2016 v Praze jednoznačně připojila k „Výzvě AŘG ČR ředitelkám a ředitelům základních a středních škol“ ze dne 23. 6. 2016. Platové poměry v českém školství jsou ostudou této země a důkazem toho, jak si tato vláda, stejně jako vlády předcházející, váží svých učitelů a školských pracovníků a jak vážně bere budoucnost svého národa.

Unie školských asociací ČR – CZESHA nechce, aby problematika školství byla zúžena pouze na problematiku platů, i když si plně uvědomujeme, že řada problémů zde začíná. Zástupci CZESHA se na svém jednání shodli, že je bezpodmínečně nutné:

 1. Přijmout dlouhodobou koncepci školství, která bude projednaná a především akceptovatelná odbornou veřejností a která nebude podléhat výsledkům voleb a tomu, kdo se zrovna ujal vlády na ministerstvu školství. Fluktuace ministrů školství je varovným signálem, jakou vážnost má školství v očích politiků.
 2. Důrazně upozorňujeme odpovědné činitele této země na velmi neutěšený stav odborného školství v ČR. Bohužel hesla a proklamace na tomto stavu nic nezmění. Zaměstnavatelé budou stále častěji zvedat varovně prst nad plody našeho odborného školství.
 3. Opakovaně upozorňujeme, že do pěti až deseti let nebudou na odborných školách učitelé řady odborností, týká se to zejména středních průmyslových škol, technicky a řemeslně zaměřených učilišť. Tento problém jen prohloubí neutěšený stav, popsaný v bodě 2.
 4. Platy pracovníků škol nesmí být mariášem, ve kterém se licituje o procentech. Úroveň platů musí odrážet význam resortu při výchově a vzdělávání budoucích generací.
 5. Žádáme paní ministryni Valachovou, aby mluvila s odbornou veřejností, aby častěji chodila mezi zástupce asociací. Jen tak se může dozvědět jaké potřeby a reálné problémy ředitelé a učitelé řeší. Mnohdy nabýváme dojmu, že se před námi paní ministryně „skrývá“ a nechce slyšet, jaký je skutečný stav na našich školách.

Zástupci Unie školských asociací ČR – CZESHA se domnívají, že největším problémem prosazení oprávněných potřeb a oprávněného postavení učitelů této země je jejich vysoká míra loajality.

Pokud se odpovědní činitelé této země nezačnou opravdu zabývat skutečnými a vážnými problémy českého školství, nebude výměna triček s nápisem „koneclevnýchučitelů“ za trika s heslem „konecloajalníchučitelů“ jen tím jedním z řešení, jak přimět politiky k plnění předvolebních slibů.  

V Praze dne 27. 6. 2016

 • Ing. Jiří Zajíček, předseda NR CZESHA, předseda Asociace středních průmyslových škol
 • Mgr. Jan Mareš, MBA, místopředseda NR CEZSHA, předseda Rady Asociace energetického a elektrotechnického vzdělání
 • Mgr. Hana Stýblová, členka NR CZESHA, prezidentka Asociace ředitelů základních škol
 • Jindřiška Kudrlová, předsedkyně Asociace základních uměleckých škol ČR
 • Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně Asociace Domovů mládeže a Internátů ČR
 • Mgr. Richard Žert, předseda Asociace obchodních akademií
 • Mgr. Jiří Vojáček, předseda Asociace ředitelů církevních škol ČR
 • Mgr. Jiří Nekuda, předseda Asociace ředitelů hotelových škol
 • Ak.mal. Bohumír Gemrot, předseda Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
 • Mgr. Romana Studýnková, předsedkyně Asociace středních pedagogických škol
 • Mgr. Otakar Březina, předseda Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru
 • PhDr. Karel Štix, předseda Asociace zdravotnických škol ČR
 • Mgr. Vladimír Kolder, předseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
 • Karel Dvořák, předseda Sdružení učňovských zařízení