Prohlášení k vystupování v médiích

Vydáno: 2 minuty čtení

Českomoravská psychologická společnost, z.s.

Rada Českomoravské psychologické společnosti se znepokojením sleduje mediální vystupování dr. Jeronýma Klimeše a publicitu, které se mu dostává. V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevilo několik vystoupení dr. Klimeše, která jsou ve zřetelném rozporu s odbornými a etickými principy psychologické činnosti i elementární slušností. Řízení školy
Jeho vyjádření v souvislosti s hromadnou vraždou v Ostravě, kde vulgárními slovy spekuloval o rodinách obětí tragického zločinu, nemá nic společného s psychologií.
Jeho dohady o motivech k vraždám, jejichž fragmenty mohly být založeny na skutečných vědeckých zjištěních, byly z jeho strany dezinterpretovány zcela neprofesionálním a dehonestujícím způsobem. Dalším příkladem neodborného a neetického vystupování je jeho obhajoba tzv. tělesných trestů u dětí. Psychologický výzkum opakovaně a v průběhu mnoha desítek let ukazuje, že tělesné tresty nemají žádné dlouhodobé pozitivní efekty, ale naopak mají prokazatelné efekty negativní.
Krátkodobý disciplinární efekt takového jednání je přitom nanejvýš pochybný.
Negativní účinky nevhodného trestání se sice nemusejí projevit vždy a nemusejí být nápadné. To ale v žádném případě neznamená, že by měly být bagatelizovány, nebo by takové tresty měly být dokonce doporučovány. Zodpovědností psychologa je, aby veřejnosti pomáhal hledat vhodné interpretace a adekvátní formy jednání, a nikoliv, aby veřejnost utvrzoval v těch nevhodných, zkreslených a potenciálně nebezpečných.
S překvapením sledujeme, že i přes zjevně neodborné a neetické vyjadřování je dr. Klimeš stále zván k veřejnému vystupování v médiích. Vnímáme pak s velkým znepokojením, pokud se na dr. Klimeše obracejí i úřady, např. ve věcech souvisejících s řešením rodinných sporů a ochranou dětí. Doporučujeme médiím a dalším institucím, aby při hledání odborných psychologických konzultací pečlivěji vážily kredit a vystupování oslovených osob.

Zdroj: Za Radu Českomoravské psychologické společnosti, z. s., doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. předseda V Praze, 13. prosince 2019