Prohlášení k maturitní zkoušce a k přijímacímu řízení na střední školy

Vydáno: 1 minuta čtení

O společné části maturitní zkoušky a centrálních přijímacích testech v jejich současné podobě platí, že podstatně zvýšily nejen objektivitu a srovnatelnost hodnocení, ale také metodickou úroveň zkoušky. Současně podpořily pozitivní změny v obsahu výuky (např. v jazykové oblasti vnímání oboru v jeho komplexnosti, posun k práci s textem aj.).

Novela školského zákona povede k výraznému oslabení certifikační hodnoty maturity. Obáváme se, že příští kroky v oblasti maturit a přijímacího řízení (např. obsahová redukce, či dokonce zrušení testů) sníží kvalitu obou zkoušek.

Vyzýváme MŠMT a další subjekty, jež mají v oblasti školství řídící či schvalovací pravomoci, aby výše uvedené skutečnosti vzaly v potaz při dalším rozhodování v dotčených oblastech, a zabránily tak prohlubování problémů středoškolského vzdělávání.

Kompletní prohlášení ZDE či ZDE.

Prohlášení podporují také AMATE, z. s., a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj: https://www.ascestinaru.cz/asc-prohlaseni-k-maturitni-zkousce-a-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly/