Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží

Vydáno: 2 minuty čtení

MŠMT projednalo a dne 4. 8. 2015 schválilo zcela novou generaci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2016 až 2020.

Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Nové programy s sebou přináší řadu změn. Jedná se například o zcela nové dělení programů, zavedení bodového systému hodnocení u programů č. 3 a 4, podávání žádostí v novém informačním systému s názvem ISPROM (zkratka informační systém pro mládež) apod.

V rámci komunikační strategie směrem k NNO, odbor pro mládež uspořádá během měsíců září a října celkem 4 semináře, a to v Praze, Brně a Ostravě, kde budou budoucí žadatelé seznámeni jak s novým návrhem dotačních programů a novými podmínkami pro předkládání žádostí, tak s novým informačním systémem.

Přehled seminářů bude zveřejněn na webových stránkách MŠMT nejpozději na konci srpna, stejně tak priority na rok 2016.

Aktuální znění Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2016 - 2020 naleznete zde: Programy_2016_2020.docx.

NNO vkládají své žádosti o poskytnutí dotace na následující rok prostřednictvím elektronického informačního systému na adrese isprom.msmt.cz. Ten bude otevřen pro vkládání žádostí, včetně předepsaných příloh během září 2015.