Programy na podporu rozvoje občanské společnosti

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Programy na podporu rozvoje občanské společnosti. Aktivity v programech jsou tak zaměřeny na rozvoj občanských kompetencí, které žáky učí respektovat sebe a druhé lidi, vcítit se do situace ostatních lidí, získávat přehled o tradicích, kulturním a historickém dědictví.

Jedná se o následující programy:

  • dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy,

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-granty-1

  • dotační program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání,

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-granty-1

Termín pro podání žádostí o dotace ze státního rozpočtu je do 15. ledna 2016.