Program podpory ICM

Vydáno: 2 minuty čtení

Programy podpory ICM v letech 2011 – 2015 byly součástí Programů státní podpory   práce s dětmi a mládeží na léta 2011 – 2015.   

Vyhlášení dotačního Programu na podporu Informačních center pro mládež v roce 2017

Vyhlášení dotačního Programu na podporu ICM 2017 si můžete stáhnout níže v příloze.

Výsledky rozdělení státních dotací v programu na podporu Informačních center pro mládež v roce 2016

MŠMT schválilo dne 9. února 2016 rozdělení státních dotací v Programu na podporu Informačních center pro mládež v roce 2016. Podpořeno bude celkem 18 zřizovatelů certifikovaných Informačních center pro mládež v celkové částce 5.816.676 Kč.

Vysledky_ICM.pdf

Všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2016 se sníženým rozpočtem oproti požadavku, žádáme, aby přepracovaly podrobný rozpočet projektu s ohledem na poznámky, které jsou součástí výsledkové tabulky a s využitím níže připojeného formuláře. Přepracovaný rozpočet musí být v souladu s poskytnutými finančními prostředky (tzn. součet položek v upraveném rozpočtu dle přidělené dotace musí odpovídat schválené dotaci pro rok 2016). Zároveň musí být zachováno členění nákladů požadované dotace tak, jak bylo v předloženém projektu.

Úpravy rozpočtu, případně přílohy k věcnému plnění projektu, zašlete prosím e-mailem na adresu:dotace.mladez@msmt.cz nejpozději do 25. února 2016. Zašlete je, prosíme, ve dvou souborech, v excelové tabulce (formát xls) a zároveň naskenované s podpisem statutárního zástupce (formát pdf). Přepracovaný rozpočet nezasílejte poštou.