Program Excelence středních škol

Vydáno: 1 minuta čtení

V návaznosti na Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy na léta 2015 - 2020 vyhlašuje MŠMT již šestým rokem rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016".

Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o nadané žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.

Střední školy získají v závislosti na úspěšnosti svých žáků na krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží body. Podle jejich počtu obdrží školy v roce 2017 finanční prostředky do fondu mzdových prostředků na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen za výsledky v soutěži. Nezbytnou podmínkou je vyplnění výsledkové listiny organizátorem příslušné soutěže v elektronickém systému.

http://excelence.msmt.cz.

Zdroj: http://www.msmt.cz/mladez/program-excelence-strednich-skol?lang=1&ref=m&source=email