Příspěvek České školní inspekce k metodické podpoře školního stravování

Vydáno: 3 minuty čtení

Jedním z důležitých cílů České školní inspekce v rámci inspekční činnosti v oblasti školního stravování je poskytovat školám, resp. pracovníkům školních jídelen, inspiraci při sestavování jídelních lístků tak, aby škola nabízela stravování, které bude nejen respektovat předepsané výživové normy, ale nabízené pokrmy budou zároveň dostatečně atraktivní, pestré, nestereotypní a založené na využívání čerstvých surovin. Takto koncipované jídelní lístky pak mohou významně podpořit zvýšení počtu dětí a žáků, kteří se ve školních jídelnách každodenně stravují.

K využití v tomto směru je soubor vzorových jídelníčků vydaných Státním zdravotním ústavem v rámci projektu Zdravá školní jídelna. Dokumenty vzniklé v rámci tohoto projektu jsou k dispozici na www.zdravaskolnijidelna.cz. Na uvedeném odkazu jsou pak k dispozici nejen vzorové jídelníčky, ale i kompletní doprovodné informace pro školní jídelny. Ty mohou při sestavování jídelních lístků využívat také další informace vydané Státním zdravotním ústavem prostřednictvím materiálu Rádce školní jídelny (ke stažení na webových stránkách Státního zdravotního ústavu www.szu.cz).

Řízení školy online

Preferování čerstvých potravin, pokud možno z lokálních zdrojů a s využitím sezónního ovoce a zeleniny, je dle dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR nazvaného Metodická pomoc k zajištění kvalitního školního stravování (dostupné na webu MŠMT www.msmt.cz) jedním z identifikátorů kvality školní stravovací služby. U surovin s dohledatelným místním původem pak bude mít škola kontrolu nad kvalitou daného zboží, místní sezónně nabízené ovoce a zelenina nemusejí dozrávat chemicky ošetřené ve skladech, místně specifické potraviny v sobě skrývají mnohem větší škálu chutí a se zvýšenou kvalitou vstupních surovin je zároveň podporováno lokální zemědělství, a tím i rozvoj celého regionu. Výživové potřeby těla se během roku zásadně nemění, a tudíž se ani jídelníčky v jednotlivých ročních obdobích nebudou příliš lišit. Přesto je vhodné při jejich sestavování respektovat potřeby organismu.
Česká školní inspekce právě s cílem metodicky podporovat zařízení školního stravování připravila specifický metodický materiál, který navíc zprostředkovává příklady jídelníčků několika konkrétních mateřských, základních i středních škol, které mohou být přenositelnou inspirací pro ostatní. Tyto jídelní lístky sestavili pracovníci školních jídelen i s využitím méně obvyklých druhů obilovin, ovoce, zeleniny a dalších potravin a splňují obě výše uvedená kritéria, tedy jak nutriční vyváženost, tak faktor atraktivity pro strávníky. Tento metodický dokument je k dispozici na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz v záložce Metodická podpora.
 
Zdroj: Pro časopis Speicál pro školní jídelny PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, náměstek ústředního školního inspektora