Připravili jsme pro vás Newsletter v novém kabátě! Nové číslo 02/2017 právě vyšlo!

Vydáno: 2 minuty čtení

O prvních úspěších realizovaných projektů v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) si můžete přečíst v druhém vydání Novvvinek OP VVV.

Řízení školy onlineNapříklad jak lze vytvářet společenství nad knihou v rámci Center kolegiální podpory a proč je pro děti důležité číst. O své praktické zkušenosti se zapojením četby do výuky se podělí starostka města Chrast Martina Lacmanová. Víte, že v brněnském MAP (Místní akční plán rozvoje) spolupracuje 217 mateřských a základních škol a je největším projektem MAP na území České republiky? S realizací brněnských projektů Vás seznámí radní pro oblast školství.

V rozhovoru s prezidentkou asociace ředitelů základních škol si popovídáme o podmínkách pro práci učitelů, a zda se za posledních 30 let nějak významně posunul rozvoj individuality žáků ve školách. Nesmíme také zapomenout na oblast vysokého školství.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima se podělí o přínosech podpory z evropských fondů v oblasti rozvoje vzdělávání i výzkumu na akademické půdě. I v tomto vydání nesmí chybět informace o možnostech jak se stát součástí týmu OP VVV, vyhlášených výzvách, či aktualizace pravidel pro zadávání zakázek v OP VVV. Chytrým hlavám je věnována předposlední strana s kvízem a slepou mapou hlavních měst členských států EU. 

Řízení školy online

Zdroj