Připojte se k online setkání Společenství praxe projektu Podpora práce učitelů

Vydáno: 2 minuty čtení

Tým projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR) spolu s partnery připravil další dvě online setkání Společenství praxe, tentokrát ze vzdělávacích oblastí Cizí jazyky a Člověk a zdraví.

Přidejte se k nám na online setkání Společenství praxe vzdělávací oblasti Cizí jazyky, ve kterém si prakticky ukážeme, jak rozvíjet gramotnosti i během výuky na dálku. Akce se uskuteční v pondělí 9. listopadu 2020 od 13.00 do 15.00 hod.

Programem vás provedou garanti projektu Podpora práce učitelů NPI ČR společně se zástupci Základní škola Náchod, Drtinovo náměstí 121, kteří budou sdílet své praktické zkušenosti s využitím Google Classroom.

Na co se můžete těšit

  • Aktuality v projektu Podpora práce učitelů (PPUČ);
  • Vzájemná výměna zkušeností z online výuky s konkrétními ukázkami práce;
  • Představení nových výukových aktivit rozvíjejících gramotnosti v cizím jazyce;
  • Příležitosti, které nám přináší výuka na dálku, aneb jaké nástroje nám mohou pomoci;
  • Sdílení, diskuze.

Další online setkání Společenství praxe vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se bude věnovat rozvíjení gramotností a jejich přirozenému propojování v tělesné výchově a výchově ke zdraví. Akce proběhne v pondělí 9. listopadu 2020 od 15.00 do 17.00 hod.

Programem vás opět provede tým projektu Podpora práce učitelů NPI ČR společně s lektory

  • Helenou Takačovou – lektorkou a výživovou poradkyní;
  • Markem Šnajdrem – studentem Pedagogické fakulty UK oboru Tělesná výchova, Výchova ke zdraví;
  • Michalem Ježdíkem – učitelem na Fakultě tělesné výchovy a sportu, trenérem, lektorem ČOV.

Na obě online setkání se můžete přihlásit zde, více informací naleznete na Metodickém portále RVP.CZ.

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sektoru a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem setkání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

 

 

Zdroj: Tisková zpráva PPUC