Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2022

Vydáno: 1 minuta čtení

Materiál č.j. MSMT-2603/2022 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2022.

Zákon o státním rozpočtu na rok 2022 nabyl účinnosti dne 19. března 2022.

Postup při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem vychází z ustanovení § 161, 161a, 161b, 161c a § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Principy_rozpisu_rozpoctu_RgS_USC_pro_rok_2022.docx Principy_rozpisu_rozpoctu_RgS_USC_pro_rok_2022.docx (129,48 KB)

Priloha_1_Normativy_pro_skoly_a_skolni_druziny_2022.xlsx Priloha_1_Normativy_pro_skoly_a_skolni_druziny_2022.xlsx (116,20 KB)

Priloha_2_Metodika_pro_stanoveni_objemu_prostredku_pro_RgS_USC.pdf Priloha_2_Metodika_pro_stanoveni_objemu_prostredku_pro_RgS_USC.pdf (638,67 KB)

Priloha_3_Normativni_rozpis_rozpoctu_RN_2022.xlsx Priloha_3_Normativni_rozpis_rozpoctu_RN_2022.xlsx (19,14 KB)

Priloha_4_Rozpis_rozpoctu_na_rok_2022.xlsx Priloha_4_Rozpis_rozpoctu_na_rok_2022.xlsx (19,99 KB)

 

 

zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-regionalniho-2