Principy komunikace se žáky a rodiči podle Michala Dubce

Vydáno: 2 minuty čtení

Náš průvodce a zároveň odborník na komunikaci Michal Dubec v dubnu připravil webinář pro Národní pedagogický institut ČR na téma Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény, aneb jak si nepoškodit vzájemné vztahy. Nyní jsou jeho tipy opět aktuální.

6 principů komunikace s rodiči:

1. Hovořme o smyslu činností pro žáky, nikoli o sobě.

Nemluvme o úkolu samotném ani o tom, že úkol ještě není odevzdaný. Mluvme o tom, jak žáka úkol rozvine, co mu dá, na co navazuje, jaký je jeho smysl.

2. Hovořme o chování žáků, nikoli o nich.

Mluvme o chování, ne o dítěti. Ve druhém případě se dotýkáme statusu dětí a potažmo i rodičů.
„Váš syn neodevzdal úkol.”
„Váš syn je lajdák a na školu kašle.”

3. Buďme empatičtí.

Dejme najevo, že neznáme všechny kontexty ani žákovu situaci.
Používejme věty typu: “Rozumím tomu, že mohou být ztížené podmínky.”

4. Používejme sebeotevření.

Mluvme o sobě a o svých emocích: „Je mi to líto.” „Mrzí mě to.”

5. Tam, kde to jde, cíleně vytvářejme prostor pro odpovědnost a samostatnost.

Pokládejme otevřené otázky nebo výzvy: „Co navrhujete?” "Co se s tím dá dělat?”

6. Tam, kde to jde, používejme první osobu množného čísla (my).

Je velký rozdíl, jestli říkáme „já a ty/vy“ nebo „já a my“.
První osoba množného čísla signalizuje, že jsme kompetentní dospělí lidé, kteří mají společně na starosti učení dítěte: „Pojďme se společně dohodnout, jak to uděláme.”

Zdroj: https://www.ucitelnazivo.cz/blog/principy-komunikace-se-zaky-a-rodici-podle-michala-dubce?fbclid=IwAR0HrrGzkAtHipxihReXqgBnJ_dzDdfiaDr7e2nbcZAVct7mEE5kJ_TOG2U