Přijímací zkoušky na střední školy - co se letos mění?

Vydáno: 2 minuty čtení

Kvůli pandemii koronaviru byla v minulém roce výrazně omezena výuka ve školách a distanční úroveň vzdělávání některých žáků. MŠMT proto s ohledem na tyto okolnosti upravilo podmínky přijímacího řízení na střední školy v tomto roce. Úpravy se týkají zejména přijímacích zkoušek žáků 9. tříd.

Celý dokument ke stažení ZDE.

  • U přijímacích zkoušek na střední školy se v roce 2021 nemusejí vždy konat jednotné přijímací zkoušky. O konkrétní podobě zkoušek rozhoduje ředitel školy. Podoba přijímacích zkoušek bude vždy součástí kritérií pro přijetí vyhlášených ředitelem školy do 31. ledna 2021. Kritéria lze dohledat vždy na internetových stránkách střední školy.
  • Přihláška se podává do 1. března 2021 (rozhoduje razítko na poště) na standardním formuláři střední škole.
  • Není nezbytnou podmínkou mít přihlášku potvrzenou základní školou, stačí přiložit úředně ověřené kopie vysvědčení (výpisů z vysvědčení).
  • Ke konání přijímací zkoušky (pokud se koná) dostane uchazeč vždy s předstihem od střední školy pozvánku.
  • Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté maturitní obory a nástavby se budou konat 12. a 13. dubna 2021, jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia se budou konat 14. a 15. dubna 2021.

Bližší informace ke konání přijímacích zkoušek na čtyřleté maturitní obory, návstavbové studium, víceletá gymnázia či na talentové obory najdete v dokumentu MŠMT.

Zdroj: MŠMT