Přijímací řízení na střední školy v oborech s maturitou včetně zkoušky z matematiky

Vydáno: 1 minuta čtení

MŠMT ve spolupráci s CZVV připravilo souhrn informací o přijímacím řízení pro uchazeče o střední vzdělání s maturitní zkouškou, kteří mohou podat přihlášku do 5. dubna 2022.

Informační materiály obsahují shrnutí základních principů přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a nejdůležitější pravidla pro konání státní (jednotné) přijímací zkoušky.
Více informací lze nalézt v Metodických komentářích k zákonu LEX Ukrajina (komentáře k § 4-6 zákona). 

Metodické materiály ke stažení


Leták: Základní informace o přijímací zkoušce na střední školy v oborech s maturitní zkouškou