Při přípravě rozpočtu se zohlední nárůst výdajů na školství

Vydáno: 3 minuty čtení

Při přípravě státního rozpočtu a střednědobého výhledu bude zohledněn nárůst výdajů na školství. Vláda to dnes uložila Ministerstvu financí v souvislosti s doprovodným usnesením Poslanecké sněmovny z prosince loňského roku, které podporuje postupné navyšování financí na regionálního školství.

Postupné navyšování rozpočtu souvisí se souborem opatření na rozvoj školství, které vláda vzala na vědomí před dvěma týdny.

Přestože se od roku 2013 podařilo navýšit rozpočet kapitoly MŠMT o cca 21 %, v mezinárodním srovnání se Česká republika s výdaji na vzdělávání stále umisťuje ve spodních patrech žebříčků. Například veřejné výdaje na vzdělávání v poměru k HDP činí v ČR 3,5 %, zatímco průměr zemí OECD tvoří 5,2 %. Stejně tak odměňování českých pedagogů v přepočtu na jednoho žáka je jen poloviční oproti průměru zemí OECD.

MŠMT chce proto zvýšit podíl výdajů kapitoly Ministerstva školství, mládež a tělovýchovy na HDP o více než 1 procentní bod do roku 2020, tj. o 60 mld. Kč. Investovat je přitom třeba do všech stupňů vzdělání a na konkrétní systémová opatření.

V mateřských školách se jedná o snížení počtu dětí ve třídách a dofinancování dalších úvazků pedagogů škol tak, aby se snížila vyučovací povinnost ředitelů mateřských škol. Co se týká základních škol, je potřeba cílenými dotacemi řešit akutní nedostatek míst ve školách, zejména v některých regionech. Podporu je potřeba zacílit také na rozšíření nabídky pohybových aktivit ve školním i zájmovém vzdělávání. Na podporu kvality vzdělávání je dále nutné umožnit učitelům systematický profesní rozvoj a nabídnout odpovídající finanční ohodnocení, které v roce 2020 dosáhne 130 procent průměrné mzdy.

MŠMT dále připravuje zcela nový model financování vysokých škol, jehož cílem je stabilizace rozpočtů vysokých škol, navyšování kvality a systémové zajištění potřebných profesí pro rozvoj ČR. MŠMT dále hodlá systémově řešit studium v doktorských studijních programech. Zájmem MŠMT je rozšířit a zajistit finanční podporu vzdělávání v oborech s významnou společenskou potřebností. Již v minulých letech byla přijata dílčí opatření v nejvíce problémových oblastech lékařství, učitelství a dalších.

Vláda také schválila konvergenční program, tedy noty pro rozpočet pro následující tři roky. Počítá poctivě se změnami financování škol (plus 3,5 mld.) i profesní podporou učitelů (plus 2 mld.). Jsem za školy, učitele i děti ráda. Je to další splněný krok pro kvalitnější vzdělávání našich dětí,“ uvedla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Zdroj