Prezenční vzdělávání pro učitele zrušeno, nabízíme jiné formy a nástroje studia

Vydáno: 4 minuty čtení

Národní pedagogický institut České republiky zrušil do odvolání plánované prezenční akce pořádané v rámci DVPP (semináře, kvalifikační studia, akce na klíč). V současné době nabízíme ředitelům a učitelům webináře a jiné aktivity a metodickou podporu pro usnadnění výuky na dálku, při kterých spolupracujeme jak s MŠMT, tak s odborníky z terénu.

Mimořádná situace, která nastala uzavřením škol, otevírá na druhou stranu široké možnosti pro rozvoj a využívání nástrojů „distančního vzdělávání“. MŠMT a Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) připravují podporu ředitelů škol a učitelů pro zajištění výuky jinými než prezenčními formami. Jednou z nich budou webináře, prostřednictvím kterých bychom chtěli Vás i Vaše učitele systematicky podporovat při vedení výuky na dálku a zároveň přispět ke zvyšování kompetencí pedagogů v oblasti využívání digitálních nástrojů a zdrojů. Abychom Vás mohli průběžně informovat o možnostech distančního vzdělávání, budeme vydávat a rozesílat školám elektronický informační zpravodaj. Věříme, že alespoň tímto způsobem pomůžeme Vám i učitelkám a učitelům ve Vaší škole vyrovnat se s nelehkou situací, ale také s pedagogickou výzvou, díky které má naše školství šanci posunout se zase o kousek dál.         Helena Plitzová, ředitelka NPI ČR

Webináře pro učitele

Online vzdělávání pro učitele a ředitele škol poskytované NPI ČR bude probíhat ve 3 rovinách:

 • Webináře připravené týmem složeným z pracovníků SYPO a PPUČ (Digikoalice),
 • Webináře z portálu RVP.CZ
 • Přenos vybraných vzdělávacích programů z krajského pracoviště NPI ČR přes web kameru

Cílem webinářů, které pro Vás připravujeme, je mimo jiné

 • podporovat učitele v dovednostech výuky na dálku;
 • naučit je

          - jak pracovat s elektronickým vzdělávacím obsahem

          - jak šířit elektronický vzdělávací obsah

          - jak pracovat s elektronickými nástroji hodnocení

          - jak poskytovat zpětnou vazbu žákům

Webináře Vám ukážou, „jak na to“, tedy jak co nejlépe využít

 • televizní vysílání UčíTelka k propojení s úlohami, které pro své žáky připravujete
 • Skype individuální konzultace
 • Skype videokonference (ze třídy)
 • e-mailovou komunikaci
 • funkcionality webu školy
 • funkcionality Google classroom

Nabídneme Vám také zdroje, ve kterých najdete informace, jak využívat

 • digitální učební materiály
 • ostatní metodické materiály
 • uvolněné licence nakladatelství učebnic
 • uvolněné úlohy CERMAT z přijímacích řízení z předchozích let
 • uvolněné úlohy PISA, TIMSS a další z mezinárodních šetření z předchozích let
 • metodickou podporu učitelů
 • testové nástroje ČŠI atd.

Online vzdělávání pro učitele a ředitele škol poskytované NPI ČR bude probíhat ve 3 rovinách:

 • webináře připravené týmem složeným z pracovníků SYPO a PPUČ (DigiKoalice)
 • webináře z portálu RVP.CZ
 • přenos vybraných vzdělávacích programů z krajského pracoviště NPI ČR přes web kameru

Nabídka webinářů pro týden 16. – 20. 3. 2020

17. března se uskutečnil webinář: Jak si poradit s online vyučováním. Záznamy jsou uveřejněny na webu projektu SYPO a na YouTube.

Čtvrtek 19. března 2020, 20.00 – 21.00 hodin: Jak na online vzdělávání

Na setkání s Bořivojem Brdičkou prostřednictvím Metodického portálu RVP.CZ se budete moci zeptat na vše, co by Vás mohlo zajímat o práci se vzdělávacími technologiemi.

Bližší informace o tomto webináři naleznete na webových stránkách NPI ČR. Kapacita webináře je 100 míst, následně však bude dostupný ze záznamu.

Webinář Jak pracovat s úlohami na dálku a hodnotit práci žáků na dálku:

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/2020_p%c5%99%c3%adlohy/Metodick%c3%a1%20podpora%20%c5%a1kol/Vzdelavaci_program_ucitele_ZS_TIMSS_PIRLS.pdf

 

Zdroj: https://www.npicr.cz/aktuality/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-k-uzavreni-skol