Přemýšlivé děti patří k mimořádně ohroženým a potřebují být okolím přijímány s tolerancí a respektem k jejich odlišnosti

Vydáno: 3 minuty čtení

Nadace RSJ a Linka bezpečí upozorňují na jinakost nadaných dětí v chování v hraničních situacích a apelují na pedagogy a rodiče, aby při podezření na život ohrožující krizi neprodleně vyhledali odbornou pomoc.

Nadané a mimořádně nadané děti přemýšlí jinak, proto může být těžké rozpoznat, kdy se rozhodují o bytí či nebytí. Bilanční sebevražedné chování nadaných je specifické a nemusí mu předcházet zjevné depresivní stavy. Dospělí by se měli ujistit, že má jejich dítě důvod k žití a že jeho aktuální utrpení není subjektivně nesnesitelné.

Při řešení náročných životních situací je přirozené, že nás mohou napadat i myšlenky na ukončení života. Obvykle však existují i jiné možnosti řešení. Takové, které přinesou úlevu a současně umožní vést další život. V tom mohou pomoci např. psychologové, linky důvěry, dlouhodobější psychoterapie,“ radí Kateřina Lišková z Linky bezpečí.

Velké zranění u nadaných dětí může vzniknout i z mnoha maličkých střípků, které mohou být pro okolí téměř neviditelné a skousnutelné. Vysoce citlivé přemýšlivé dítě může být frustrováno z neustálého nepochopení, výsměchu, ústrků či poznámek o jeho odlišnosti. Nucení potlačovat osobnost a neustále se přizpůsobovat ostatním může také přispívat k frustraci a dlouhodobým pochybnostem o sobě a smyslu života.

Hloubavé, křehké, přemýšlivé… Každé dítě potřebuje hlavně přijetí a porozumění. Nadaným dětem se tohoto velmi nedostává. Takové dítě si uvědomuje své odlišnosti od vrstevníků a častou osamělost, ale neumí to změnit. Zejména učitelé a psychologové by mohli pomoci, ale musí znát základní charakteristiky a obvyklé potíže nadaných dětí – aby alespoň tušili, že se jim takové děti objevují ve škole,“ vysvětluje ředitelka Nadace RSJ Lenka Eckertová.

Bilanční sebevražedné chování nadaných je specifické a nemusí mu předcházet zjevné depresivní stavy. Ne vždy se dá dobře psychiatricky zaléčit. Zvýšený tlak na přemýšlivé dítě může mít opačný efekt a může situaci eskalovat. V případě, že se pro přemýšlivé dítě stane život nesnesitelný, je nezbytné ho vytáhnout z neřešitelné situace, snížit frustraci a stres a zajistit mu co největší pochopení a přijetí.„Pokud si učitelé nejsou jisti, je vhodné obrátit se na odborníky a nebagatelizovat problémy dítěte ani názory rodičů. Například matka dítěte může poskytnout podrobnosti, které by pedagog těžce a dlouho sám získával,“ zdůrazňuje Lenka Eckertová.

Pokud děti potřebují pomoc, můžeme je na ni nasměrovat na Lince bezpečí 116 111. V případech, kdy si rodiče všímají významnějších změn v chování svých dětí a nevědí si s nimi rady, mohou se poradit na Rodičovské lince 606 021 021,“ doplňuje Kateřina Lišková.

 

Kontakty, kde lze najít pomoc:

  • Linka bezpečí - 116 111 nonstop
  • Rodičovská linka - 606 021 021, pracovní dny pondělí až čtvrtek: 13–21 hod., pátek: 9–17 hod., email: pomoc@rodicovskalinka.cz
  • Dětské krizové centrum - 241 484 149 nebo 777 715 215, nonstop, a 778 510 510 (ohrožující zážitky v kyberprostoru)

 

 

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 25. října 2021, Nadace RSJ