Přehlídka nejlepších odborných prací středoškolských studentů

Vydáno: 3 minuty čtení

Přehlídka toho nejlepšího, co dokázali středoškolští studenti v rámci soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ) vytvořit na poli odborné práce a vědy, se bude konat ve dnech 15. až 17. června v Olomouci. Hostitelské úlohy se ujalo Slovanské gymnázium. Pořádání soutěže významně podpořil Olomoucký kraj, ve kterém se celostátní přehlídka SOČ koná již podruhé (poprvé v roce 1985 se konal 7. ročník). Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jejím gestorem je Národní institut pro další vzdělávání.

Záštity nad letošním ročníkem převzali předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš, hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., předsedkyně Akademie věd ČR v. v. i. prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslav Miller, MA, Ph.D., a další představitelé akademické sféry.

V rámci 40. celostátní přehlídky SOČ bude prezentováno a hodnoceno téměř 280 titulů soutěžních prací. Z tohoto vysokého počtu uveďme alespoň: Pozoruhodná fyzika létajících kvádrů, Souboj titánů: behaviorální interakce dvou invazních druhů raků, Plasty – hrozba budoucnosti, Politická (ne)moc sportu 21. století aj. Témata prací si studenti volí sami, zcela svobodně na základě svého zájmu. V porotách zasedne 90 odborníků z vysokých, středních a dalších typů škol, odborných a vědeckých institucí.

Nejlepší autory samostatných prací navrhnou předsedové odborných porot na navazující zahraniční soutěže na třech kontinentech – v USA, Číně a v Evropě, na kterých naši studenti přes obrovskou mezinárodní konkurenci získávají téměř každoročně ocenění. Jen v soutěži Intel ISEF, která je považována za nejprestižnější středoškolskou badatelskou soutěž na světě a každoročně se jí účastní autoři téměř 1700 projektů ze 70 zemí, jsme získali za uplynulých 21 let celkem 23 hlavních a zvláštních cen. Další zlatou a stříbrnou medaili přivezli reprezentanti SOČ letos v dubnu ze soutěže vědeckých prací BYSCC 2018 v čínském Pekingu, které se ČR účastní od roku 2004 díky spolupráci s Českým svazem vědeckotechnických společností. Na další zahraniční soutěžní a nesoutěžní aktivity vyjíždějí studenti o prázdninách a hned v září se koná nejprestižnější evropská vědecká soutěž EUCYS v irském Dublinu.

Do Olomouce jsme pozvali již tradičně studenty ze Slovenska a naopak Češi se v dubnu účastnili slovenské celostátní SOČ. Novinkou je letos účast hostů z Číny – tři studenti, kteří budou prezentovat své projekty, a jejich pedagogové budou nabízet nepochybně zajímavé srovnání českých a čínských soutěžících.

Celostátní přehlídka 40. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost bude slavnostně zahájena v pátek 15. června 2018 v 17:00 hodin v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Rádi vás uvítáme na veřejných obhajobách soutěžních prací v budově hostitelské školy (Slovanské gymnázium v Olomouci, Jiřího z Poděbrad 13) v sobotu 16. června a rovněž na odpolední prezentaci prací formou posterů v prostorách gymnázia, která bude příležitostí pro žáky základních a středních škol, ale i pro veřejnost seznámit se s projekty studentů z 18 soutěžních oborů.

V neděli 17. června 2018 v 13:30 hodin budou v konferenčním sále Moravské vysoké školy Olomouc vyhlášeny výsledky soutěže a v každém z 18 soutěžních oborů předány ceny laureátům a dalším úspěšným autorům soutěžních prací SOČ 2018.

Další informace jsou k dispozici na stránce školy https://www.sgo.cz/soc.

Zdroj: Tisková zpráva NIDV ze dne 6. 6. 2018