Přehledy o volných místech na středních školách

Vydáno: 1 minuta čtení

Střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky novými žáky a žákyněmi, vyhlásí druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení. To je příležitost pro všechny nepřijaté, aby štěstí zkusili znovu.

Hlavní město Praha

https://www.prahaskolska.eu/mhmp-post/informace-o-prijimacim-rizeni-na-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2023-2024/

Středočeský kraj

https://stredoceskykraj.cz/web/skolstvi/volna-mista-ve-strednich-skolach

Jihočeský kraj

https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-ve-nbsp-skolnim-roce-2022-2023

Plzeňský kraj

https://www.plzensky-kraj.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly

Karlovarský kraj

http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/zivotni-situace/Stranky/Prijimaci_rizeni_na_SS.aspx

Ústecký kraj

https://www.kr-ustecky.cz/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore/ms-275406/p1=275406

Liberecký kraj

https://edulk.cz/zaci-a-rodice/prijimaci-rizeni

Královéhradecký kraj

https://www.sipkhk.cz/infoportal/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly

Pardubický kraj

https://www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost

Kraj Vysočina

https://www.kr-vysocina.cz/prijimaci-rizeni/ds-300609/p1=122083

Jihomoravský kraj

http://www.jmskoly.cz/informace/vyuka-a-vzdelavani

Olomoucký kraj

https://www.olkraj.cz/prijimaci-rizeni-a-zapisovy-listek-cl-503.html

Zlínský kraj

https://zlinskykraj.cz/ii-a-dalsi-kola-prijimaciho-rizeni-na-ss-ve-zlinskem-kraji

Moravskoslezský kraj

https://www.msk.cz/temata/skolstvi/informace_volna_mista.html