Přehled vysokých škol v ČR

Vydáno: 7 minut čtení

Seznam všech veřejných, státních, soukromých, zahraničních vysokých škol a poboček zahraničních vysokých škol v České republice, které mohou na jejím území poskytovat vysokoškolské vzdělání, včetně odkazů na jejich webové stránky.

Detailní informace o níže uvedených vysokých školách, včetně realizovaných studijních programů a oborů naleznete v Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů.

Veřejné vysoké školy

Veřejné vysoké školy jsou zřizované zvláštním zákonem. Kompetence vůči nim podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, vykonává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Soukromé vysoké školy

Soukromé vysoké školy jsou právnické osoby, jimž ministerstvo udělilo státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola (podle §39 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů). Jejich činnost specificky upravují §39-43 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Neaktivní soukromé vysoké školy

Soukromé vysoké školy, které v minulosti působily na území ČR, ukončily však svou činnost, nebo jim byl odebrán státní souhlas působit jako vysoká škola.

 • Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, s.r.o. - od listopadu 2007 do 8. srpna 2019 (odebrán státní souhlas působit jako vysoká škola).
 • Západomoravská vysoká škola, z. ú. - od 28. 2. 2003 do 14. 5. 2019 (od 28. 2. 2003 do 26. 2. 2019 s názvem Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.)
 • B.I.B.S., a.s. Brno International Business School - od 21. 2. 2005 do 14. 8. 2018
 • International  ART CAMPUS Prague, s.r.o. (předcházející název Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o.) - od r. 2000 do 28. 1. 2016
 • Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s. - od r. 2000 do r. 2005.
 • Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s. - od r. 2002 do 3. 5. 2016
 • Pražský technologický institut, o.p.s. - od r. 2000 do r. 2008.
 • Rašínova vysoká škola s. r. o. - od 22. 11. 2003 do 16. 1. 2017
 • Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o - od 21. 8. 2000 do 31. 7. 2018, zanikla (fúze k 1. 8. 2018 s Vysokou školou regionálního rozvoje a Bankovním instituem - AMBIS, a. s.)
 • Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. - od r. 2000 do r. 2012.
 • Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií v Českých Budějovicích, s.r.o. - od r. 2006 do r. 2012.
 • Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. - od r. 2000 do r. 2013.
 • Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, spol. s.r.o. - od r. 2007 do r. 2012.
 • Vysoká škola ekonomie a managementu, o. p. s. - od 2008 do 31. 12. 2016, do r. 2008 Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o.
 • Vysoká škola Karla Engliše, a.s.  - od 25.6.2001 do 11.2.2020
 • Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s. - od r. 2013 do r. 2016; mezi lety 2002 a 2013 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
 • Vysoká škola podnikání, a.s. - od r. 2000 do r. 2016.
 • Vysoká škola v Plzni, o.p.s. - od r. 2001 do r. 2008.
 • Vysoká škola Karlova Vary, o. p. s. - od 15. 3. 2000  do 8. 10. 2016
 • Vysoká škola finanční a správní, z. ú. - od 30. 11. 1999 do 28. 9. 2016, nástupnickou vysokou školou se stala Vysoká škola finanční a správní, a. s.
 • Vysoká škola regionálního rozvoje, s. r. o. - od 2003 do 30. 6. 2017, zanikla (fúze s Bankovním institutem vysokou školou, a. s.)
 • Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. - od 31. 8. 2001 do 19. 2. 2018 (odebrán státní souhlas působit jako vysoká škola)
 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. - od 16. 5. 2005 do 31. 3. 2022 (sloučení s Vysokou školou hotelovou a ekonomickou, a.s.)

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3?lang=1&ref=m&source=email