Přehled nejčastějších chyb v žádostech na MAP II vám usnadní práci

Vydáno: 1 minuta čtení

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil na konci ledna 2018 velmi užitečné informace o chybách, které učinili žadatelé o podporu k datu první uzávěrky příjmu žádostí výzvy MAP II. Věnujte prosím pozornost chybám ve dvou důležitých oblastech – formálnímu hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Čtěte podrobnosti níže, usnadní vám to výrazně práci!

Předejít dalším chybám žadatelů a zlepšit efektivitu celého procesu podávání žádostí výzvy 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – takový účel má nově vydaný, užitečný dokument Řídicího orgánu OP VVV. Podívejte se na nejčastější chyby, které jste činili do 29. 12. 2017, tedy datu první uzávěrky příjmu žádostí na uvedenou výzvu.

 

Celý dokument je k dispozici ke stažení na webových stránkách NIDV.

Zdroj: http://www.nidv.cz/cs/kdo-jsme/aktuality.ep/1_2365-prehled-nejcastejsich-chyb-v-zadostech-na-map-ii-vam-usnadni-praci/1/