Přehled možností plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona

Vydáno: 2 minuty čtení

MŠMT nabízí k využití školám a rodičům žáků přehled možností plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona.

Níže v příloze si můžete stáhnout: Schéma v textové podobě (přizpůsobeno pro tisk ve formátu A4).

Možnosti plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona

  1. škola v zahraničí
  2. škola v zahraničí a zároveň poskytovatel vzdělávání se smlouvou s MŠMT
  3. zahraniční škola mimo území ČR se smlouvou s ČR (Gymnázium Pirna)
  4. škola při diplomatické misi ČR nebo konzulárním úřadu ČR
  5. zahraniční škola na území ČR
  6. zahraniční škola na území ČR se smlouvou s ČR (Francouzské lyceum v Praze)
  7. evropská škola působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol
  8. individuální výuka v zahraničí

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/prehled-moznosti-plneni-povinne-skolni-dochazky-podle-38?lang=1&ref=m&source=email