Předvolební programy hlavních stran: Strana zelených

Vydáno: 2 minuty čtení

Strana zelených samostatný program týkající se vzdělávání pro krajské volby nepředstavila. Jednotlivé krajské koalice mají své vlastní programy, které oscilují od několika frází (Středočeský kraj), přes ideově pojatý a ke konkrétním problémům současné krajské samosprávy poněkud netečný návrh (Jihočeský kraj), po poměrně podrobně rozpracovaný návrh jednotlivých kroků (Pardubický kraj). Na čem se pravděpodobně Strana zelených shodne, je podpora nové legislativy podporující začleňování žáků do běžných škol.

EDUin předkládá hodnocení politických programů hlavních politických seskupení před krajskými volbami 2016. Z hlediska vzdělávání jsou kraje důležitým spojníkem mezi státem a koncovými příjemci této veřejné služby. Kraje přímo zřizují střední školy a doposud výrazně ovlivňují financování celého regionálního školství. Následuje hodnocení programu Strany zelených:

Pozitiva:

  • Podpora začleňování dětí se speciálními potřebami do běžných škol. Pokud abstrahujeme z dílčích programů a z programu zelených pro parlamentní volby, zdá se, že na tomto panuje shoda. Je sympatické, že místo mlčení nebo populistických výkřiků o snaze zabránit rušení speciálního školství (k němuž nedochází) chce strana spíše hledat cestu, jak navou legislativu naplnit a pomoci školám novou situaci zvládnout.

Negativa:

  • Vzdělávání chybí mezi hlavními prioritami zelených. Vzdělávání je nepochybně důležitým prvkem v jakýchkoliv volbách pro jakoukoliv stranu. O to více by mělo být prioritou pro Stranu zelených, jejíž elektorát lze hledat spíše mezi vzdělanými lidmi, kteří si nepochybně důležitost vzdělávání a jeho vliv na budoucnost uvědomují. Lze to považovat za strategickou chybu strany.

Co chybí:

  • Jednotný program. Alespoň pár vět přidaných k hlavním prioritám by zvýšilo jistotu potenciálního voliče, že strana zaujímá ke vzdělávání na úrovni regionální politiky nějaký jasný postoj. V programech koalic, kterých se zelení účastní v jednotlivých krajích, lze najít spíše rozumné a často velmi podnětné návrhy. Těžko odhadnout, proč od nich strana neabstrahovala do vyjádření společných priorit.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Strana zelených si pravděpodobně nezíská více voličů tím, když odsune vzdělávání mimo hlavní priority. Je to signál, který mohou zejména vzdělaní voliči vnímat negativně. Pravděpodobně se jedná pouze opomenutí, nicméně jde o opomenutí kritické. „

Zdroj: http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-predvolebni-programy-hlavnich-stran-strana-zelenych/

Další aktuality