Představení závěrů veřejné diskuze k Hlavním směrům revize RVP ZV - 8. 2. 2022

Vydáno: 2 minuty čtení

Zoom meeting - Pedagogická fakulta MU Brno

8. 2. 2022 15:00–17:30

Obsahem konference bude odborná přednáška, představení navrhovaných variant řešení klíčových otázek, které byly stanoveny expertním panelem.

ZOOM Meeting

ID: 969 6920 1541

Sledování na YouTube

Program 

  • Přivítání účastníků, slovo fakulty, slovo předsedy panelu
  • Přednáška: Reforma kurikula: Inventura nadějí, slov a činů (prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.)
  • Představení úvah o Hlavních směrech revize RVP ZV (expertní panel)
  • Diskuze s účastníky 
  • Shrnutí, rozloučení a výhledy do budoucna

Zveme Vás na online konferenci, kterou pořádá 8. února od 15 hodin Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Obsahem konference bude odborná přednáška, představení navrhovaných variant řešení klíčových otázek, které byly stanoveny expertním panelem, a diskuze s účastníky.

1. září 2021 byl ustanoven Expertní panel MŠMT pro revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Od té doby započal sběr podnětů nejen k procesu tzv. „velké“ revize, ale též k řešení klíčových otázek, které expertní panel ve Strategii 2030+ (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030) identifikoval. Jedná se o: Strukturu RVP; Klíčové kompetence a gramotnosti; Jádrový a rozvíjející vzdělávací obsah; Průřezová témata; Uzlové body; Rámcový učební plán; Modelový ŠVP.

V zimě proběhly workshopy, kde bylo těchto 7 bodů diskutováno s odbornou pedagogickou veřejností. Závěry těchto diskuzí budou představeny na konferenci pořádané ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Konference bude zahájena přednáškou odborníka na kurikulum – prof. Tomáše Janíka. Po přednášce představí expertní panel závěry veřejné diskuze a směry, kterými se při zpracování Hlavních směrů revize RVP ZV ubírá v jednotlivých pracovních skupinách.

Po konferenci bude revize RVP ZV pokračovat textací dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV, který bude v březnu 2022 znovu předložen veřejnosti k připomínkám, před jeho oficiálním vydáním a předáním Národnímu pedagogickému institutu České republiky.

Zdroj: https://velke-revize-zv.rvp.cz/blog/konference-predstaveni-zaveru-verejne-diskuze-k-hlavnim-smerum-revize-rvp-zv