Předškolní vzdělávání v datech

Vydáno: 1 minuta čtení

Připojte se 18. 3. 2024 na 2. odborný panel MŠMT k tématu „Předškolní vzdělávání v datech“.

Registrace do 8. března 2024https://forms.office.com/pages/responsepage

Účast zdarma prezenčně v Karmelitské nebo online.

Program je připraven Datově-analytickou jednotkou MŠMT IPs Data

10:00–11:00 1 Předškolní vzdělávání v datech (V. Jelen, MŠMT)

1.1 Význam předškolního vzdělávání (E. Šmelová, UPOL)

1.2 Předškolní vzdělávání z pohledu vzdělávací politiky (M. Černý, J. Jiterský, MŠMT)

1.3 Sběry dat a výkaznictví (P. Müllerová, MŠMT)

11:15–12:30 2 Klíčová témata (H. Novotná, MŠMT)

2.1 Předškolní vzdělávání v datech (S. Volčík, O. Nývlt, V. Hulík, MŠMT)

2.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání a odklady povinné školní docházky (D. Pražáková, I. Borkovcová, ČŠI)

13:15–14:30 3 Předškolní vzdělávání v praxi (H. Novotná, MŠMT)

3.1 Aktuální problémy a výzvy (M. Trojanová, Ředitelská akademie, H. Splavcová, NPI ČR)

3.2. Děti s odlišným mateřským jazykem (META, o. p. s.)

14:45–15:15 Shrnutí a diskuze, networking

Zdroj: FB Střední článek