Předávání údajů do CovidFormsApp

Vydáno: 2 minuty čtení

Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy reagují na změny v předávání údajů do CovidFormsApp a slouží školám a školským zařízením pro vyjasnění této nové aktivity a odstranění chyb, které se při prvním kole antigenního testování dne 3. 1. 2022 objevily.

šablony a vzory

Základní upřesňující informace k novému zadávání do CovidFormsApp

Předávání údajů ze škol na KHS prostřednictvím CovidFormsApp probíhá v novém prostředí

URL adresa: https://cfa.uzis.cz/school
Uživatelské jméno: REDIZO školy
Heslo: 8-místný kód používaný dosud při vkládání záznamů o výsledku testů

Do CFA se předávají následující tři typy údajů dle situace ve škole

  1. počet testů – souhrnný počet provedených testů v daném dni – povinně za děti a žáky, volitelně za zaměstnance
  2. pozitivní AG testy – tabulka „seznam osob“ s údaji všech osob s pozitivním výsledkem AG testu dítěte, žáka, zaměstnance
  3. rizikové kontakty – tabulka „seznam osob“ s rizikovými kontakty po potvrzeném PCR testu dítěte, žáka, zaměstnance

Nahrávání souborů do CFA

Tabulku „seznam osob“ je možné buď vygenerovat ze ŠIS, nebo vyplnit ručně. Pokud vyplňujete ručně, vždy je nutné použít šablonu, která je přílohou tohoto dokumentu. !Neměňte názvy sloupců, žádné sloupce nemažte, žádné nepřidávejte, jinak nebude možné tabulku zpracovat! V příloze naleznete také dva vzory – vyplněný seznam osob s pozitivním AG testem a vyplněný seznam rizikových osob. Upozorňujeme, že pokud nevyplníte všechny povinné sloupce dle metodiky, nebude možné vystavit eŽádanku, případně nařídit karanténu. Aktuální verzi metodiky naleznete ZDE.

Nejčastější chyby

  • přihlašování na starou adresu cfa.uzis.cz
  • nahrávání staré verze tabulky, která se dříve posílala e-mailem na KHS
  • nahrávání nové tabulky s údaji ve špatném formátu

Více informací

předávání dat a součinnost s KSH při testování a trasování ve školách

 

 

Zdroj: https://www.edu.cz/informace-msmt-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-predavani-udaju-do-covidformsapp/