Pražští hygienici aktuálně nošení roušek ve společných prostorech škol doporučují, avšak nenařizují

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozhodnutí je v kompetenci ředitelů škol.

 
HSHMP, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze,  epidemiologickou situaci onemocnění covid-19 v regionu Prahy vyhodnocuje nepřetržitě, výhradně odborně a plně v souladu s příslušnými právními předpisy i nastavovanými opatřeními ze strany Ministerstva zdravotnictví, mj. též s příhlednutím na Systém pohotovostních stupňů představený dne 27.7.2020.

HSHMP aktuálně  nenařizuje nošení roušek ve společných prostorech škol a školských zařízení. Je plně v kompetenci ředitelů škol, zda dané doporučené opatření ve škole nařídí či nikoli.

Praha se v současnosti  v rámci Systému pohotovostních stupňů nachází na zhruba rozmezí zeleného a oranžového pásma, kdy je z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví vhodnější v daném konkrétním případě společných prostor škol a školských zařízení nošení roušek zatím výslovně nenařídit. Z dosavadních dat plyne, že k přenosu infekce u dětí dochází zejména v rodinách či na letních dětských pobytových akcích typu tábory, soustředění apod.
 
HSHMP pravidelně  vyhodnocuje  14denní incidenci onemocnění. Pokud by bylo nezbytné přistoupit ke změně současného stanoviska, budou ředitelé škol i rodiče včas informováni. HSHMP vítá iniciativu Asociace ředitelů základních škol a předpokládá, že se domluví na vzájemné informovanosti, která by byla ku prospěchu všem.