Pražským učitelům nabízíme školení k posílení kompetencí při prevenci rizikového chování

Vydáno: 4 minuty čtení

Pražským pedagogům a školním metodikům prevence nabízíme školení a výukové nástroje k posílení kompetencí při prevenci rizikového chování, jakým je extremismus, rasismus, xenofobie, netolerance a násilí. 

 

 

 

Ve vzdělávacím modulu se naučíte pracovat s materiály a metodami, které spojují oblast prevence rizikového chování s výukou zaměřenou na aktuální témata. Součástí modulu je nová desková hra, která pomáhá studentům klást otázky i odpovídat na ně.

Kdy?

Od 2. listopadu 2018 do 6. února 2019 - přesný rozvrh kurzu a online přihlášku najdete zde - hlásit se můžete do 10. října.

Pro koho

Kurz a aktivity do výuky jsou určeny učitelům druhého stupně pražských ZŠ, OU a SŠ a školním metodikům prevence.

Lektorský tým

Jan Charvát, (FSV Univerzita Karlova), Vladěna Bätge Jahn (Vrije Universiteit Brussel) a lektorský tým Variant a pedagogové, kteří absolvovali pilotáž hry.

Účastníci získají

Každý účastník/ice takto projde 20 hodinami vzdělávacího modulu a 20 hodinami implementace inovativní hry, což tvoří celkem 40 hodin komplexního školení v používání inovativních metod a aktivit pro práci s tématikou prevence rasismu a xenofobie, tak aby je mohli nadále sami používat ve výuce v napojení na průřezové téma MKV, a posílení kompetencí při prevenci rizikového chování, jakým je extremismus, rasismus, xenofobie, populismus, netolerance a násilí.

A dále získají:

  • Hru, která aktivizuje všechny žáky ve třídě a rozvíjí přemýšlení o tématu. Hru lze využít  i v dalších předmětech.
  • Kompetence a materiály, s nimiž pomohou žákům na 2. stupni ZŠ, SŠ a SOŠ lépe rozpoznávat příčiny a důsledky radikalismu a extremismu
  • Podklady pro to, aby žáci porozuměli hodnotám, na kterých je založeno demokratické uspořádání společnosti
  • Ukázky vybraných metod kritického myšlení
  • Přehled materiálů a námětů, které je možné využít pro výuku na téma radikalismus, extremismus, nacionalismus a rasismus.

Pokud máte zájem se do projektu zapojit a zúčastnit se školení, kontaktujte prosím manažerku projektu: 

Tijana Milosavljevič Čajetinac, tijana.milosavljevic@clovekvtisni.cz

Hra s dobrými otázkami aneb myšlení je poháněno otázkami (a ne odpověďmi)

Hra s dobrými otázkami nabízí nový způsob jak ve třídě interaktivně zpracovat téma předsudky a xenofobie. Diskuze a spolupráce v malých skupinách podněcuje zájem žáků o téma a prohlubuje samotné učení. Při souběžném zkoumání teorie a vlastních postojů a zkušeností žáci proniknou do vybraného fenoménu a připraví se na další fázi výuky - společenskovědní bádání.

Ve hře je konkrétní téma/problematika prezentována formou otázek a úkolů, které žáci řeší v tříčlenných týmech. Otázkami cíleně propojujeme dosavadní znalosti a zkušenosti dětí s tématem a novými poznatky. Součástí hry je i samostatná a skupinová práce s textem a/nebo obsahy v audiovizuální formě.

Učitelům hra nabízí konkrétní nástroj do výuky a zároveň poskytuje příležitost k osvojení nových vyučovacích metod, které jsou využitelné při prezentace nové látky v různých předmětech a průřezových tématech..

Tento vzdělávací program vychází z rámce doporučeného UNESCO pro Enquiry based learning – badatelské vzdělávání ve společenskovědních předmětech. Žáci v návaznosti na hru mohou své vlastní zkušenosti, znalosti a hypotézy ověřit pomocí návrhu vlastního badatelského projektu.

Ke stolní hře také nabízíme rozšíření s využitím ICT, které využívá digitální nástroje ke sdílení obsahů a podpoře aktivního učení.

Cíle hry:

  • Porozumění problematice předsudků a xenofobie v kontextu sebepojetí
  • Příprava k následnému empirickému zkoumání předsudků – projektová výuka formou badatelského vzdělávání - tvorba otázek a hypotéz, práce s daty, atd.
  • Rozvoj kompetencí žáků – učení, komunikace, spolupráce, řešení problémů a občanství

Program je pořádán v rámci projektu Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000348)

Pozvánka níže ke stažení

 

Zdroj: https://www.varianty.cz/novinky/844-prazskym-ucitelum-nabizime-skoleni-k-posileni-kompetenci-pri-prevenci-rizikoveho-chovani