Pravidla ke snížení karanténních opatření

Vydáno: 2 minuty čtení

V souvislosti s ohledem na značnou infekčnost varianty omikron a za účelem snížení dopadu karanténních opatření na školy zdůrazňujeme následující pravidla.

 

  • V případě testování jednou týdně (v pondělí nebo první den výuky v týdnu) antigenními testy (dětí, žáků i zaměstnanců) důsledně dodržujte pravidla pro ochranu nosu a úst až do zjištění výsledku testu všech osob zdržujících se ve společném prostoru (třída, kancelář, sborovna).
  • Zajistěte okamžitý odchod osoby s pozitivním výsledkem antigenního testu ze školy či z pracoviště (popřípadě její oddělení od ostatních do připravené izolační místnosti).
  • V případě pondělního testování PCR testy důrazně doporučujeme užívat ochranu nosu a úst (i při samotné výuce) až do zjištění výsledku testu všech osob zdržujících se ve společném prostoru (třída, kancelář, sborovna).
  • Podle pravidel pro určování rizikového kontaktu ze strany KHS, a tedy rozhodování o karanténě dotčených osob, je zásadní skutečnost, zda při kontaktu měly osoby nasazenu adekvátní ochranu dýchacích cest nebo nikoliv.
  • Obecně pak opětovně doporučujeme žákům i zaměstnancům školy připomenout pravidla vyplývající z “rouškového” mimořádného opatření spočívající v tom, že žáci a studenti mohou ve škole (ve vnitřním prostoru) odložit ochranu nosu a úst až v okamžiku, kdy jsou usazeni na svých místech ve třídě. Obdobně platí pro pedagogické pracovníky (očkované), že odkládají ochranu nosu a úst až v okamžiku zahájení výuky ve třídě.

Zdroj: MŠMT