Praktická příručka pro asistenty a asistentky pedagoga v ZŠ

Vydáno: 2 minuty čtení

Asistujeme u dětí s odlišným mateřským jazykem

 

 

 

Publikace je určena všem asistentkám a asistentům pedagoga (AP), kteří ve školách pracují s dětmi s OMJ. Jednotlivé kapitoly se věnují stěžejním oblastem procesu začleňování těchto dětí v základních školách a roli AP v každé z nich (začleňování do kolektivu, zapojování do výuky, hodnocení apod.). Zároveň představují i specifika a přínosy tzv. dvojjazyčných asistentů pedagoga (DAP). 

  • Autorky: Zuzana Prokopová, Milena Poeta, Kristýna Titěrová
  • Rok vydání: 2022
  • ISBN online verze: 978-80-88171-34-8 
  • Počet stran: 133
  • Cena: zdarma
  • Vydavatel: META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
  • Dostupnost: online

Praktická příručka slouží k využití při každodenní práci ve škole a je připravena tak, že si ji každý může přizpůsobit vlastním potřebám a zkušenostem. Obsahuje řadu tematických úkolů a otázek k zamyšlení či příklady situací z praxe a návody, jak je možné v nich postupovat.  

Přílohou publikace je plakát Raketa. Prostřednictvím kresleného příběhu dětem vysvětluje přítomnost (D)AP ve třídě, jeho funkci, roli a činnost. V publikaci v Příloze č. 2 najdete k plakátu podrobnější informace a především návrhy aktivit, jak s tímto plakátem s dětmi ve třídě pracovat. Plakát je připraven ve formátu A3. Můžete si jej vytisknout a vyvěsit ve třídě. 


Projekt Čeština na druhou!, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413, je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

 

Zdroj: https://meta-ops.eu/publikace/asistujeme-u-deti-s-odlisnym-materskym-jazykem-prakticka-prirucka-pro-asistenty-a-asistentky-pedagoga-v-zs/