Práce vychovatelek školních družin a klubů si společnost cení stále více

Vydáno: 3 minuty čtení

Ve dnech 1. až 2. června 2018 se již tradičně v prostorách Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání v Praze 9 konal Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů. Akci pořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s Asociací vychovatelů školských zařízení (AVŠZ). Sešlo se na něm na 170 pedagogických pracovníků z celé republiky.

NIDV se podpoře činnosti unikátního sytému školních družin a klubů věnuje dlouhodobě a tento seminář se konal již 12. rokem. Hlavním cílem dvoudenního setkání bylo přispět k prohloubení odborných znalostí vychovatelek a poskytnout jim příležitost k vzájemné výměně zkušeností z práce s dětmi v jejich volném čase. Celostátní semináře také mají podpořit tuto profesi v jejím společenském uznání, které se rok od roku zvyšuje.

V zahajovacím plénu semináře přivítal náměstek NIDV Josef Rydlo všechny účastníky a hosty. Poté se ujal slova ředitel odboru pro mládež MŠMT Michal Urban a seznámil přítomné s aktuálními změnami ve financování školních družin. Poté uvedl: „Význam školní družiny v současné době roste. Je to i díky tomu, že spousta mladých lidí je v situaci, kdy potřebují chodit do práce, a pokud neseženou školní družinu, řeší poměrně zásadní problém s fungováním své rodiny. A politici to vědí. To znamená, že máme zatím nejsilnější podporu za dobu, co jsem na ministerstvu.“

Se svými příspěvky dále vystoupili Michal Peterka z MŠMT, Tomáš Pavlas z České školní inspekce, Renée Grenarová z NIDV a lektoři Jan Vodička a Milan Macek. Předsedkyně AVŠZ Vladislava Lukešová přednesla zdravici a poděkovala osobnostem, které se nejvíce zasazují za zlepšení podmínek pro práci školních družin a klubů, např. bývalému poslanci a zakladateli AVŠZ Petru Kořenkovi, vedoucí oddělení zájmového a neformálního vzdělávání MŠMT Andree Šimákové a metodičce pro zájmové a neformální vzdělávání NIDV Jitce Rydvalové.

Součástí bohatého programu celostátního setkání bylo i jedenáct tzv. vzdělávacích dílen, v nichž se pod vedením zkušených lektorů vychovatelky seznámily s aktuálními tématy zájmového a neformálního vzdělávání a s novými trendy výchovné práce. Některé z dílen byly zaměřeny více prakticky a nabízely možnost poznat novinky ze světa deskových her nebo návody jak se vyhnout hlasové únavě, byly věnovány zvládání agresivity dětí a mládeže či problematice integrování žáků s poruchami učení nebo chování. V průběhu semináře účastníci zhlédli výstavu prací žáků školních družin a klubů a nabídku dalších vystavovatelů, jejichž produkty jsou zaměřeny na děti a mládež.

O tom, že setkání a zvláště vzdělávací dílny byly přínosné, svědčí vyjádření samotných účastnic. Shodovaly se na tom, že jsou pro ně zdrojem nových poznatků, inspirace, nápadů a především potřebného elánu a nadšení.

 

Zdroj: Tisková zpráva NIDV ze dne 2. 6. 2018