Pozor na podvodné faktury

Vydáno: 3 minuty čtení

Dostávají se k nám do redakce různé zprávy o tom, že v tomto předvánočním období chodí školám poštou či emailem mnoho faktur. Některé z nich jsou tzv. podvodné faktury, vztahují k neobjednaným službám či zboží. Prosíme, kontrolujte, zda jsou opravdu všechny faktury vhodné k proplacení.

Přidáváme ukázku pracovní situace - Podvodné faktury

Školám chodí mnoho faktur. Většinou se jedná o faktury, které jsou vystaveny za dodané zboží či poskytnuté služby. Najdou se však i takové, které jsou vystaveny na služby školou neobjednané. Je vhodné uvést, co v případě takovéto podvodné faktury dělat.

Příklad

Pracovní situaci je možno ukázat na konkrétním příkladu. V měsících, kdy jsou školy nejvíce vytížené, přijde faktura od společnosti Asociace školských zařízení, s. r. o., z e-mailu info@asociacesz.cz na částku přibližně 2 500 Kč týkající se úhrady služeb na období 2019/2020.

Mohou nastat dvě základní situace:

  1. Škole je doručena faktura, která je vyhodnocena jako nedůvěryhodná, a zaplacena není.
  2. Škole je doručena faktura, která je vyhodnocena jako důvěryhodná, a je zaplacena. Následně se však ukáže, že se jedná o fakturu podvodnou.

Škole je doručena faktura, která je vyhodnocena jako nedůvěryhodná, a zaplacena není

V tomto případě se jedná o příznivější situaci, kdy škola fakturu nezaplatila. I v tomto případě je však vhodné podat trestní oznámení na společnost, která fakturu odeslala. Není vhodné komunikovat se společností, která fakturu odeslala, neboť již z případné komunikace může dojít k uzavření smlouvy o poskytování služeb.

Škole je doručena faktura, která je vyhodnocena jako důvěryhodná, a je zaplacena. Následně se však ukáže, že se jedná o fakturu podvodnou

Škola si žádnou službu neobjednala, ovšem peníze již odeslala. V takovém případě je potřeba učinit několik základních kroků:

  1. Zkontrolovat, co je napsáno na faktuře.
  2. Podat trestní oznámení.
  3. Podat návrh na vydání elektronického platebního rozkazu v případě, že není rozhodnuto v trestním řízení.

Zkontrolovat, co je napsáno na faktuře

Zejména je potřeba zkontrolovat, zda není na faktuře uvedeno, že se jedná o nabídku ve smyslu občanského zákoníku, tedy že její zaplacení je přijetím dle § 1744 občanského zákoníku. Pokud na faktuře obdobná věta existuje, znamená to, že se jedná o nabídku, a když je zaplaceno, automaticky vzniká smlouva a mohlo by se stát, že dojde další faktura na zaplacení dalších služeb. Ač se pravděpodobně bude jednat o omyl při uzavírání smlouvy, je vhodné o této situaci vědět. Mohlo by se totiž stát, že podvodná společnost začne požadovat další dlužné částky, které mohou vzniknout uzavřením takové smlouvy. I v takových případech je vhodné nic dalšího neplatit a argumentovat skutečností, že smlouva je neplatná (jelikož byla uzavřena v omylu) a není potřeba ničeho plnit.

Podat trestní oznámení

Jelikož se v daném případě jedná o podvod ve smyslu § 209 trestního zákoníku, je vhodné podat trestní oznámení. Takové podání nemá přesně stanovené náležitosti a může být podáno u jakéhokoliv policejního orgánu nebo státního zastupitelství. 

 Jak přesně v takové situaci postupovat? 

Řízení školy online Vám poradí i v takové situaci. Nemáte předplatné? Nevadí! Můžete si jej vyzkoušet v rámci 30denní zkušební verzi, která Vás k ničemu nezavazuje, třeba teď hned a přečíst si, jak nejlépe podat trestní oznámení v případě podvodných faktur.

 

Zdroj: www.rizeniskoly.cz