Pozor na narušování online výuky!

Vydáno: 3 minuty čtení

S přechodem škol na distanční formu vzdělávání – především pak na online synchronní výuku – se v online světě opětovně objevují rizikové fenomény spojené s únikem osobních údajů do online světa.

Možnosti, jak se bránit tu rozhodně jsou.

Pohled právní ukazuje na nemalou škálu možností:

  • Ve chvíli, kdy do on-line výuky vstoupí cizí osoba, která narušuje výuku, ponižuje učitele a následně tuto informaci sdílí on-line, může páchat trestný čin. Taková nahrávka totiž může být ponižující a může ohrozit společenskou vážnost učitele, což v některých případech může naplnit znaky trestného činu porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí dle § 183 trestního zákoníku, za který hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta (v případě ohrožení společenské vážnosti). Jednání však musí být významně společensky škodlivé. Vždy je možné obrátit se na Policii ČR, pokud existuje podezření ze spáchání trestného činu a ta má povinnost dané jednání prošetřit. 
  • Dále se také může jednat o přestupek v oblasti občanského soužití dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o některých přestupcích, za který hrozí pokuta až 15 000 Kč.
  • Učitelé také mají možnost bránit se proti uveřejnění videozáznamu, které byly jinou osobou zachyceny a které mají poškozeného urazit nebo zesměšnit, a to prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti.

(pro redakci Řízení školy zpracovala Advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL)

Pracujeme na podrobnějším a návodném popisu, jak se bránit.

Také je vhodné změnit způsob plánování vzdělávacích akcí.

Existuje celá řada způsobů, jak minimalizovat riziko, že se do probíhající vzdělávací akce někdo dostane:

  1. Využívat komplexní uzavřené systémy, ve kterých má každý žák svůj unikátní e-mailový přístup (např. Microsoft Teams, Google Classroom apod.). Ke konkrétní plánované akci se pak dostanou pouze ti, kteří jsou v systému registrováni a přihlášeni (odpadá nutnost sdílet speciální kódy). 
  2. Využívat funkce “předsálí” (např. v systému Zoom, Skype apod.). S aktivovaným předsálím musí studenti po přihlášení k danému videochatu vyčkat, dokud jim učitel nepovolí přístup (neověří si jejich identitu).
  3. Využívat funkce “uzamknout” (např. v systému Zoom, Discord apod.). Po zahájení hodiny lze videochat uzamknout tak, že se do něj nemůže přihlásit nikdo další.
  4. Aktivně pracovat s uživatelskými oprávněními v jednotlivých systémech a vhodně nastavovat uživatelská práva a role. V praxi to znamená umět nastavit, jaké aktivity budou mít žáci v průběhu videohodiny povoleny (tj. zda budou moci nahrávat hodinu, pouštět mikrofon (unmute), psát na zeď, sdílet odkazy apod.).

Co je třeba říci, nahrávání obrazovky počítače (např. s využitím specializovaných programů) nelze nikdy stoprocentně zabránit. Každý student a žák, který ví, jak na to, si může záznam vyučovací hodiny velmi snadno pořídit a rozšířit. Není nutné automaticky předjímat, že by byl záznam z hodiny někdy v budoucnu zneužit, je však třeba s touto možností počítat…

Podrobněji k tomuto aspektu problému na https://e-bezpeci.cz/index.php/57-rizikove-jevy/2034-ucitele-pozor-zaci-zvou-do-online-vyuky-dalsi-uzivatele-kteri-pak-vyuku-narusuji-sve-trollovani-nahravaji-a-streamuji-zaznamy-hodin-treba-na-twitchi

 

Zdroj: Pro redakci Řízení školy zpracovala Advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL; Pro E-Bezpečí Kamil Kopecký, Univerzita Palackého v Olomouci  https://e-bezpeci.cz/