Pozitivní test zaměstnance

Vydáno: 2 minuty čtení

Rady, jak postupovat v případě pozitivního testu zaměstnace.

 • zaměstnanci ZŠ, SŠ a konzervatoří - od 17.1. se testují stejně jako žáci 1x týdně
 • zaměstnanci MŠ, ZUŠ, SVČ, ŠPZ, VOŠ atd...- od 17.1. se testují 2x týdně

Pozitivní AG test 

 • vystavit papírové potvrzení nebo nahrát do CFA
 • zaměstnanec okamžitě odchází a do výsledku PCR testu je v karanténě
 • zaměstnanci náleží "izolačka", ale pokud se dohodnete na výkonu práce z domova, může ji odmítnout a pracovat na homeofficu
 • pokud se jedná o učitele, který byl v předchozích 2 dnech v rizikovém kontaktu se třídou, třída dále pokračuje v režimu "test-to-stay"

Pozitivní PCR test

 • pozitivní co nejrychleji informuje ředitele
 • ředitel konzultuje telefonicky KHS
 • vytrasuje rizikové kontakty a nahraje do CFA
 • dispečink rozešle rizikovým kontaktům SMS s pokyny
 • pozitivního zaměstnance automaticky kontaktuje KHS, v sebetrasovacím dotazníku dotyčný uveden své rizikové kontakty mimo školu
 • zaměstnanci náleží "izolačka", ale pokud se dohodnete na výkonu práce z domova, může ji odmítnout a pracovat na homeofficu
 • izolace nemocného trvá zpravidla 5 dnů - pokud nemá příznaky, může se po 5 dnech vrátit, ale je doporučeno, aby dalších 5 dnů nosil respirátor