Pozitivní AG testy zaměstnanců

Vydáno: 1 minuta čtení

Jak hlásit pozitivní AG testy zaměstnanců od pondělí 17. ledna na https://samotestovani.uzis.cz/

Pozor, NETÝKÁ se zaměstnanců ZŠ, SŠ a jejich školních jídelen...
 
Pozitivní AG test zaměstnance se hlásí na https://samotestovani.uzis.czkde je již nyní zveřejněn návod. Přihlašuje se prostřednictví datové schránky školy. 
(Platí pro MŠ, VOŠ, VŠ, ZUŠ, SVČ, ŠPZ, internáty a další školy a školská zařízení, kde neprobíhá testování žáků.)
 
Ve formuláři postupně vyplníte údaje jednotlivých pozitivních osob, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost, zdravotní pojišťovnu, bydliště, telefon a email a uvedete, zda zaměstnanec chce vystavit z důvodu karantény eNeschopenku!
 
Zdroj: fb Střední článek MŠMT