Povídky, komiksy a videokurzy vhodné pro výuku internetu

Vydáno: 7 minut čtení

Revidované rámcové vzdělávací programy pro základní i střední odborné vzdělávání kladou znatelný důraz na rozvoj digitálních kompetencí žáků. Už žáci prvního stupně základní školy budou nově vedeni k dosahování očekáváných výstupů informatického charakteru. Nesmíme však zapomínat, že ruku v ruce s rozvojem digitálních kompetencí je důležité budovat u žáků také povědomí o kybernetické bezpečnosti.

(NÚKIB) dle zákona č. 181/2014 Sb. (zákon o kybernetické bezpečnosti), zajišťuje mj. prevenci, vzdělávánía metodickou podporu v oblastech jemu svěřených. Z toho důvodu také vytváří rozmanité vzdělávací aktivity vhodnéi pro využití ve výuce, které žákům pomáhají do oblasti kybernetické bezpečnosti proniknout, pochopit ji a upravit své uživatelské návyky při používání internetu takovým způsobem, aby pro ně byl internet bezpečnějším místem. NÚKIB nabízí vzdělávací aktivity, které pokrývají rozsah od 1. do 9. ročníku ZŠ (vč. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a 1. až 2. ročníku středních škol. Pojďme si je postupně představit.
1. až 3. ročník: Vanda a Eda v Onl@jn světě
Vanda a Eda jsou sourozenci, přesněji řečeno dvojčata, která se ráda popichují. Ve svých povídkách vyprávějí o tom, jaká dobrodružství je potkala, když dostala svůj první mobilní telefon a začala objevovat Onl@jn svět. Hlavní hrdinové povídek seznámí žáky se zodpovědným budováním digitální identity, bezpečnou on-line komunikací i se základy sebeřízení při využívání digitálních technologií, které vedou k péči o naše zdraví. Pro žáky 1. ročníků jsou povídky zpracovány v podobě audio příběhů1), které připravilo Rádio Junior, stanice Českého rozhlasu pro děti. Pro žáky 2. a 3. ročníku existují také jako interaktivní čtení plné ilustrací, kde žáci mohou do děje vstupovat a ovlivňovat rozhodnutí hlavních hrdinů. K dispozici jsou také interaktivní kvízy.2)
4. a 5. ročník: Digistopa, Příběh Svůďáka
Komiksák Tomáš Svůdný, kterému nikdo neřekne jinak než Svůďák, popisuje situaci, kterou na internetu zažil. Při hraní on-line her se seznámil s hráčem jménem Sandy, o kterém se později dozvěděl, že je ve skutečnosti dívka. Svůďák začal se Sandy navazovat bližší vztah, ale zamotal se do intrik internetového predátora, který se za Sandy pouze vydával. Tomáš se v dobré víře obracel pro pomoc ke svému dobrému kamarádovi, ale jeho dobře míněné rady situaci ještě zhoršovaly. Příběh zpracovaný do podoby interaktivního komiksu3) umožňuje dětem pozorovat Svůďákovu situaci, číst konverzace, které s predátorem vede, a vidět praktiky manipulace, které internetoví predátoři mohou využívat. Kromě toho, že je příběh zpracovaný jako interaktivní kvíz, byl přepracován také do podoby chatbota, o což se zasloužila iniciativa EduKids.4)
5. až 7. ročník: Digistopa, Příběh Báry
Bára Bezhlavá se s rodiči přestěhovala do nového města, kde také začala navštěvovat novou školu. Od začátku se s ní ale ve třídě nikdo nechtěl kamarádit a všichni se jí posmívali. Postupem času zjistila, že dříve než spolužáky osobně poznala, si důkladně prohlédli její profily na sociálních sítích, dali jí nelichotivou přezdívku a založili si dokonce skupinovou konverzaci, kde Báru od prvního dne pomlouvají. Celý příběh vyústí v kyberšikanu a Bára se stává obětí třídního kolektivu. Žáci se díky interaktivnímu komiksu5) stávají součástí příběhu. Sledují děj, dozvídají se, jak kyberšikana může vypadat, a učí se, jak oběti poskytnout pomoc. Jsou také vedeni k sebeuvědomění při budování své vlastní digitální identity.
7. až 9. ročník: Komiksový instagram
Žáci od 13 let mohou sledovat komiksový instagramový účet6), který atraktivní a poutavou formou představuje rozmanitá témata kybernetické bezpečnosti. Žáci se na instagramu mohou setkat s řadou seriálů, kde dostávají užitečné tipy pro bezpečnější využívání internetu, jsou upozorňováni na aktuální hrozby nebo se mohou zapojit do kvízů. Hlavním průvodcem tohoto instagramu je Petr Výtržný, fiktivní influencer, který má za úkol vzdělávat a pravidelně zahánět nudu.
8. a 9. ročník: Jsem netvor, tvor, který žije na netu
Videokurz7) seznamuje žáky s technickými a sociálními aspekty kybernetické bezpečnosti. Videa, ve kterých vystupují oblíbení youtubeři, pomohou žákům proniknout do bezpečnostních otázek internetu věcí, mobilních aplikací nebo pochopit základní logiku kybernetických útoků. Videokurz je možné projít v rámci samostudia, nebo můžete využít některou z připravených modelových lekcí, kde se žáci stávají kyberkrimalisty nebo třeba etickými hackery. V rámci lekcí je využívána řada metod kritického myšlení a jejich hlavním úkolem je naučit žáky o digitálních technologiích komplexně přemýšlet a vnímat aspekty kybernetické bezpečnosti.
1. a 2. ročník středních škol: Jsem netvor na střední
Variace videokurzu pro střední školy8) je rozšířená o často kladené otázky žáků, obsahuje více praktických tipů na volně dostupné nástroje, které mohou uživatelům internetu pomoci být ve větším bezpečí. Žáci se setkají se zajímavosti ze světa kybernetické bezpečnosti a dalším doprovodným obsahem. Také modelové lekce jsou laděné tak, aby lépe reagovaly na vzdělávací potřeby cílové skupiny starších žáků.
Pro pedagogy od MŠ po SŠ
NÚKIB dále spravuje a neustále rozšiřuje rozcestník osvětových materiálů9), které jsou vhodné pro výuku kybernetické bezpečnosti od mateřských po střední školy. Jedná se o volně dostupné a otevřené materiály jako pexeso, interaktivní hry, seriály, filmy, podcasty a další poutavé výukové materiály. Najdete v něm mnoho inspirace, jak lze k řešení témat kybernetické bezpečnosti přistupovat v různých třídácha přizpůsobit výuku individuálním potřebám žáků.
Společně pro bezpečnější internet
Věříme, že prezentované materiály vás zaujmou a motivují k jejich vyzkoušení ve výuce. Vzdělávací aktivity NÚKIB mají zpravidla připravený metodický list, který jejich využití usnadní, pomohou nastavit vzdělávací cíle, ukotvit témata v patřičných očekávaných výstupech rámcových vzdělávacích programů, upozorní na potenciální problémy nebo poskytnou otázky pro řízenou diskuzi. Materiály do výuky, které NÚKIB připravil, bývají také opatřeny záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. že všechny on-line kurzy, které jsou zde uvedené, naleznete na vzdělávacím portálu osveta.nukib.cz. Najdete zde navíc i materiály pro ředitele nebo pro sebevzdělávání pracovníků prevence. V případě dotazů nebo podnětů se na nás neváhejte obrátit:vzdelavani@nukib.cz.
1) Vanda a Eda v Onl@jn světě, namluvená verze dostupná z: https://junior.rozhlas.cz/vanda-a-eda-v-onljn-svete-jak-se-neztratit-na-internetu-8335191.Řízení školy online
2) Vanda a Eda v Onl@jn světě, interaktivní verze dostupná z: https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=96.
3) Digistopa: Příběh Svůďáka, interaktivní verze dostupná z: https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=95.
4) Digistopa: Příběh Svůďáka, chatbot dostupný z: https://pribehsvudaka.edukids.cz/.
5) Digistopa: Příběh Báry, interaktivní verze dostupná z: https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=83.
6) Komiksový instagram. Dostupné z: https://www.instagram.com/petr.vytrzny/
7) Videokurz Jsem netvor, tvor, který žije na netu. Dostupné z: https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=76.
8) Videokurz Jsem netvor, tvor, který žije na netu – SŠ verze, dostupné z: https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=108.
9) Rozcestník osvětových materiálů je dostupný z: https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=105.
 
 
Zdroj: Pro časopis Školní poradenství v praxi David Kudrna; oddělení vzdělávání NÚKIB, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost