Potřebujeme znát pravidla pro přijímací zkoušky, abychom včas informovali žáky i rodiče

Vydáno: 4 minuty čtení

Stejně jako před rokem upozorňují učitelé sdružení v Učitelské platformě, že potřebují od Ministerstva školství s dostatečným předstihem znát všechny plánované scénáře průběhu a podoby letošních přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Stávající nejistota negativně ovlivňuje jejich práci, navíc potřebují o podmínkách zkoušek včas informovat žáky i jejich rodiče. 

Opětovné dramatické zhoršení pandemické situace sice zatím nevedlo k uzavření škol, přesto je velmi pravděpodobné, že počet nakažených i hospitalizovaných bude nadále narůstat a bude docházet k dalšímu zpřísnění stávajících opatření. Přes významně se zhoršující situaci však Ministerstvo školství prozatím nepředstavilo žádné informace o podobě a průběhu přijímacích zkoušek ani možné scénáře, na které by se učitelé  žáci mohli začít připravovat.  

„Je téměř jisté, že ani letošní přijímací zkoušky nebudou probíhat v běžných podmínkách. Mlčení ze strany ministerstva přitom vypadá, jako by se téměř nic nedělo a měli bychom se připravovat na běžný průběh přijímacího řízení,“ podivuje se Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy. „Chápeme, že ministerstvo čeká na nástup nového ministra. V případě možných průtahu při vzniku nové vlády však mohou tyto důležité informace přijít k žákům a rodičům velmi pozdě,“ dodává Mazancová.

Žáci by přitom podle ní měli předem vědět, zda budou mít i nadále zaručeny oba dva termíny pro absolvování přijímací zkoušky a jaká budou pravidla a možnosti pro ty, kteří budou během termínu zkoušky v karanténě nebo přímo nemocní s koronavirem. Obvykle tvořil výsledek z jednotných přijímacích zkoušek alespoň šedesát procent celkového hodnocení uchazeče – toto bylo v loňském školním roce oslabeno a větší pravomoce byly dány do rukou ředitelů středních škol, které mohly jednotné testy doplnit vlastními zkouškami.

„Máme za sebou čtvrtletní schůzky s rodiči, ale učitelé a výchovní poradci na nich rodičům nemohli říci žádné informace ani o navržených změnách v letošních přijímacích zkouškách. Nevíme ani to, jestli Cermat počítá s případnou distanční variantou testů nebo bude zátěž v podobě testování a zvýšené mobility i v nepříznivé pandemické situaci opět naložena na samotné školy,“ uvádí Šárka Eisová z kladenské ZŠ C. Boudy. Zároveň se obává, že na to, aby si školy připravily dostatečně kvalitní vlastní testy pro přijímací řízení, které by lépe zohlednily aktuální situaci jejich žáků a byly případně proveditelné i v distanční podobě, je již pozdě. Většina ředitelů tedy využije testy od Cermat, i když by to případně nebylo povinné. „Přestože zde máme druhý podzim s pandemií, je tato neflexibilita Cermatu zarážející,“ dodává Eisová.

V loňském roce měli žáci kvůli dlouhodobé distanční výuce při testech z matematiky a českého jazyka při jednotných přijímacích zkouškách na vyplnění testu o patnáct minut více času. Dva termíny zkoušky zůstaly i přes návrhy na zrušení jednoho z nich zachovány. Výsledek z jednotných přijímacích zkoušek musí obvykle tvořit alespoň šedesát procent celkového hodnocení uchazeče. Letos na jaře se nemusely školy jednotnými přijímačkami řídit, mohly mít vlastní anebo nemusely mít přijímací zkoušky vůbec. 

„Očekávám od tvůrců přijímacích zkoušek v Cermatu reflexi testů z matematiky. Se žáky nestíhám učivo 9. ročníku tak, aby si je mohli zažít, a nechci je stále hnát. Současné deváté ročníky jsou na tom zatím ze všech covidových ročníků v přípravě na přijímačky nejhůř. Ministerstvo školství by na ně nemělo zapomenout,” říká Květa Novotná z kolínské Základní školy Prokopa Velikého. Hana Fialová z plzeňské Základní školy Benešova k tomu dodává: „V přijímačkách pro češtinu je to to samé. Nemám se současnými deváťáky dostatek času procvičit a upevnit učební témata.” 

Ředitel ZŠ Šlapanice Pavel Vyhňák se ke kritice Cermatu přidává: „Cermat se chová, jako by pandemie nebyla, a zdá se, že jeho hlavním posláním je vyřešit, který z žáků má a který nemá na studium na gymnáziu. Nevěří, že ředitelé středních škol jsou příčetní rozeznat, kdo se na jejich školu hodí. Současné přijímačky nedokáží ani zohlednit žáky s odlišným mateřským jazykem, autismem či Aspergerovým syndromem. Na jakékoliv otázky Cermat neodpovídá a Ministerstvo školství toto mlčení toleruje.”

 

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 22. listopadu 2021; www.ucitelskaplatforma.cz