Postoje a názory ve škole: Mělo by učitele zajímat, co si myslí jejich žáci?

Vydáno: 1 minuta čtení

V poslední době se objevují názory, že škola by neměla žáka vychovávat, ani otevírat palčivá společenská témata. Je možné předat žákům jen kvantum informací bez hodnotového ukotvení? Jak může učitel hodnoty a postoje žáků zjistit a proč je to důležité? Jakým způsobem lze na tyto postoje působit, aniž by šlo o manipulaci? Cílem diskuze je zjistit, zda a do jaké míry je správné působit postoje žáka, jak se liší práce s dětmi a staršími žáky nebo jak probíhá příprava učitelů na vysoké škole.

21. 4. 2015, 18:00
Centrum Člověka v tísni – Langhans (přízemí)

Pozvání do diskuze přijaly:

JANA LIDICKÁ, lektorka adaptačních kurzů a dalších psychosociálních programů pro třídní kolektivy, působila jako školní psycholožka

BARBORA ŠÍMOVÁ, učitelka na základní škole

SILVIE PÝCHOVÁ, nezávislá metodička a konzultantka, členka Národního poradenského fóra

MARIE JAKEŠOVÁ, učitelka a lektorka etické výchovy, místopředsedkyně Etického fóra ČR


Moderuje PAVEL KOŠÁK, vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni