Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

Vydáno: 1 minuta čtení

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2016/2017.

Všichni přítomní členové výboru v čele s předsedou výboru Václavem Klausem velmi pozitivně hodnotili informační bohatost kvalitativních výpovědí České školní inspekce, relevanci jednotlivých zjištění, jejich komplexnost a objektivitu, a vyjádřili velký zájem se i nadále s výstupy České školní inspekce seznamovat a ve své poslanecké práci je důsledně reflektovat.

Zdroj